Skip to main content
European School Education Platform
News item

Penktajame Europos švietimo aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio skirta „Keliui į sėkmę mokykloje“

2022 m. gruodžio 1 d. vykusiame penktajame Europos švietimo aukščiausiojo lygio susitikime jaunimo atstovai ir švietimo bei mokymo bendruomenės nariai iš visos Europos Sąjungos (ES) susitiko, analizavo ankstesnius pasiekimus ir nustatė būsimus žingsnius dabartiniams švietimo iššūkiams spręsti.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Aukščiausiojo lygio susitikime, pavadintame „Šviesūs jauni protai“, jaunimo atstovams buvo suteikta galimybė prisidėti prie aukšto lygio grupinių diskusijų. Pagrindinės temos buvo įtrauktis ir gerovė švietimo srityje, švietimo sistemų atsparumo didinimas ir įgūdžių, reikalingų jaunimui pereiti prie skaitmeninio ir ekologinio švietimo, suteikimas. Daug dėmesio buvo skirta perkeltųjų moksleivių ir studentų iš Ukrainos integravimui į ES valstybių narių švietimo sistemas. 

 

Pagrindiniu diskusijos klausimu tapo pavyzdinė Europos švietimo erdvės  iniciatyva „Kelias į sėkmę mokykloje“. Šia iniciatyva siekiama skatinti geresnius mokymosi rezultatus visiems besimokantiesiems, nepaisant asmeninių aplinkybių ar šeimos, socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos. Priemonėmis siekiama, kad būtų mažinamas pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų ir didinamas   vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų skaičius.  

 

Diskusijos dalyviai pabrėžė, kad svarbu į švietimą žvelgti kompleksiškai, derinant įtrauktį, pasiekimus ir gerovę mokykloje. Taip pat pažymėta, kad besimokančiųjų galimybes siekti akademinės ir profesinės sėkmės galima padidinti tik laikantis sisteminio požiūrio visais lygmenimis. Buvo sutarta, kad sėkmei mokykloje užtikrinti būtinas visos sistemos ir visos mokyklos požiūris, į sprendimų priėmimo procesą aktyviai įtraukiant visas susijusias suinteresuotąsias šalis (mokinius, mokytojus, tėvus, mokyklas, vietos bendruomenes ir t. t.). Taip pat reikia teikti pirmenybę kokybiškam pirminiam mokytojų rengimui ir nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybėms.

 

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Marija Gabriel baigiamosiose aukščiausiojo lygio susitikimo pastabose pabrėžė, kad siekiant bendrų tikslų svarbu dirbti kartu ir dalytis patirtimi.  

 

Aukščiausiojo lygio susitikimą arba visą ataskaitą galite peržiūrėti  renginio puslapyje.

 

Įdomias diskusijas šia tema taip pat galite sekti tviteryje naudodami grotažymę #EduSummitEU.

Additional information

  • Education type:
    School Education
  • Target audience:
    Government / policy maker
    Head Teacher / Principal
    Teacher

Tags

Events
Well-being

Key competences

Social and learning