Skip to main content
European School Education Platform
News item

Verslumo kompetencija: Europos jaunimo kūrybinio ir inovacijų prado ugdymas

Ne visi taps profesionaliais verslininkais, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad visose Europos mokyklose būtų ugdoma ir puoselėjama verslumo kompetencija. Sužinokite, kodėl.
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Verslumas – įgūdis visam gyvenimui 

 

Visi vertiname kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir gebėjimą spręsti problemas bei atkaklumą ir iniciatyvumą – visa tai yra svarbūs novatoriškos mąstysenos elementai. Verslumas, kaip vienas iš Europos Komisijos nustatytų bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų, apima visas šias ir daugelį kitų savybių. Jį sudaro įvairios žinios, įgūdžiai ir požiūriai, kuriuos galima taikyti švietimo srityje, taip pat profesiniame ir asmeniniame gyvenime, kaip paaiškinta „EntreComp framework“.

 

Verslumas mokyklose

 

2022 m. atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad inovacijų ir verslumo kompetencijos daugeliu atvejų įtraukiamos į mokyklos programą taikant tarpdalykinį požiūrį (55 %) ir kaip atskiras mokomasis dalykas (36 %). Beveik 80 % respondentų nurodė, kad abiem kompetencijoms mokyklose galėtų būti skiriama daugiau dėmesio. Veiksmingiausia šių kompetencijų ugdymo praktika laikoma nemokyklinė veikla, kai mokiniai kuria ryšius su vietos bendruomene ar įmonėmis, inovacijų laboratorijos, kuriose mokiniai dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose, ir tarptautiniai projektai.

 

Gerosios patirties projektų, kuriais skatinamas verslumas, pavyzdžiai

 

Projektu „EnterSchoolMinds“ buvo siekiama suteikti mokiniams verslios mąstysenos įgūdžių, daugiausia dėmesio skiriant mokytojams, mokiniams ir tėvams. Projekto rezultatai apima sertifikavimo sistemas, mokomąją medžiagą ir priemonių rinkinius.

 

Verslių mokyklų tinklas (NES), be kita ko, parengė išsamią pradinėms mokykloms skirtų išteklių ir priemonių knygelę.

Pagal projektą „KidVenture“ buvo sukurtas kompiuterinis mokomasis žaidimas, skirtas vaikams mokytis apie verslumą.

Papildomi ištekliai

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn