Skip to main content
European School Education Platform

Mokymo priemonės

Praktinės idėjos ir patarimai mokytojams bei mokykloms

Young pupils sitting in a group

Socialinio ir emocinio ugdymosi skatinimas klasėje

Socialinis ir emocinis ugdymasis yra švietimo metodas, kuriuo siekiama puoselėti mokinių socialinius ir emocinius gebėjimus, reikalingus pasiekti akademinės, socialinės ir profesinės sėkmės.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Kaip įdiegti menus į STEAM

STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) yra naujoviška mokymosi metodika, skatinanti kūrybiškumą ir mokinių įsitraukimą, į mokslinius dalykus integruojant menus. Skaitydami šį straipsnį, mokytojai ras išteklių ir pasisems idėjų, kaip pritaikyti STEAM klasėje.
Arts

Kaip mokyklinis ugdymas gali paskatinti jaunimo įsitraukimą?

Mokyklinis ugdymas yra itin svarbus skatinant jaunimo dalyvavimą ir padedant mokiniams įgyti pasitikėjimo, kad jie gali paveikti pasaulį, kuriame gyvena. Šiame mokomajame straipsnyje pristatomi keli naudingi ištekliai, padėsiantys puoselėti aktyvų pilietiškumą klasėje.

Mokymasis siekiant tvarumo, įtraukiant visą mokyklą: nuo ko pradėti

Tam, kad dideli Europos Sąjungos užmojai paversti Europą pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu iki 2050 m. išsipildytų, švietimo ir mokymo sektoriuje taip pat turi būti imamasi veiksmų. Prie mokymosi siekiant tvarumo veiksmingumo ypač prisideda visuotinis rūpinimasis tvarumu mokykloje. Šiame straipsnyje nagrinėjami naudingi ištekliai ir praktinės idėjos, padėsiančios į tvarumo misiją įtraukti visą mokyklą.

Iš buvusių Europos karų išmoktos istorijos mokymo pamokos

Vykstant konfliktams, pavyzdžiui, karui Ukrainoje, istorinių naratyvų ir jų mokymo klausimas iš naujo atsiduria po didinamuoju stiklu. Šiame mokomajame straipsnyje nagrinėsime, kaip istorijos mokytojai gali įveikti kivirčus ir skirtumus, kad dalykas įgautų daugiau prasmės visiems mokiniams.
Cultural heritage
Cultural diversity

„Atsinešk savo įrenginį“ įgyvendinimas klasėje

Technologijoms tampant vis dažnesnėmis viešniomis klasėje, „Atsinešk savo įrenginį“ (angl. „Bring Your Own Device“ (BYOD)) koncepcija suteikia mokytojams ir mokiniams naujų būdų pasinerti į mokymąsi. Rasti ekonomiškų technologijų panaudojimo galimybių sudominti mokinius pamokose tebėra rūpestį kelianti užduotis. Šis mokomasis straipsnis pristato keletą išteklių ir praktinių patarimų, kaip padėti savo mokyklai leistis į BYOD kelionę.
Digital tools

Kaip susikurti „EU Login“ paskyrą

2022 m. dvi Europos Komisijos platformos „School Education Gateway“ ir „eTwinningׅ“ susilies į vieną „European School Education Platform“: visas turinys ir paslaugos atsidurs po vienu stogu. Prie naujosios Europos mokyklinio švietimo platformos bus galima prisijungti per Europos Komisijos naudotojų tapatybės atpažinimo sistemą „EU Login“. Šiame mokomajame straipsnyje paaiškiname, kaip susikurti „EU Login“ paskyrą, leidžiančią tokią teisę turintiems naudotojams prieiti prie įvairiausių Komisijos interneto paslaugų naudojantis vienu el. pašto adresu ir slaptažodžiu.
Announcements

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis – kaip panaudoti vieną didžiausių metinių Europos švietimo ataskaitų

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis yra svarbiausia švietimo padėties Europos Sąjungoje metinė Europos Komisijos analizė. Biuletenyje apžvelgiami ES lygmens siekiniai, įtraukti į ES ilgalaikę švietimo strateginę programą. Be to, biuletenis kasmet susitelkia į vieną „vedamąją temą“. Šiame mokomajame straipsnyje apžvelgsime pagrindines biuletenio savybes ir parodysime, kaip jomis pasinaudoti darbe.
Policy development

Suprasti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir dezinformaciją

Visiems: ir mokiniams, ir mokytojams, kasdienybėje kliaujantis skaitmeninėmis technologijomis, ypač per pandemiją, gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis kaip niekada reikia. Šiame mokomajame straipsnyje apžvelgsime keletą naudingų išteklių apie žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir dezinformaciją.
Media literacy