Skip to main content
European School Education Platform

Mokymo medžiaga

Pamokų planai ir kita medžiaga, kuri praturtins jūsų klasę bei visą mokyklą

RODNAE Productions

STEAM ikimokyklinio ugdymo akademija

Šiame rinkinyje pagrindinis dėmesys skiriamas STEAM ugdymui, kurio metu mokiniai gali moksliškai tyrinėti ir patirti pasaulį. Tarpdalykinės veiklos metu mažamečiai mokiniai skatinami konstruoti savo robotus, pakartotinai ir meniškai panaudodami medžiagas.
Kids studying science

Kovos su šiltnamio efektu sprendimai

Pasaulinis atšilimas – klimato kaitos rezultatas – yra mokslininkų pripažintas reiškinys. Deja, yra žmonių, kurie visuomeninėje žiniasklaidoje ir interneto soc. tinkluose jį ginčija be jokio mokslinio pagrindo.
CLIL4STEAM project

„CLIL4STEAM“: STEAM integravimas į kalbinį ugdymą

Vykdant šį projektą, buvo parengtas išteklių, taikytinų integruotame dalyko ir užsienio kalbos mokymesi (IDKM) mokant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) viduriniame ugdyme, rinkinys. Jame rasite pamokų planų, mokomosios medžiagos ir gairių, apimančių įvairias mokymo strategijas ir metodus.
Language learning
two girls outside

Atrinkti už klasės ribų vedamų pamokų planai

Pristatome kokybiškos mokymo medžiagos, apimančios užsiėmimus ir projektus, tinkamus įgyvendinti lauke, rinkinį.
Classroom management
Learning space
Well-being
Default project kit image

„S.T.E.A.M-tastic“

Šio projekto pagrindas – S.T.E.A.M mokymasis, nagrinėjant temas gamtos mokslų (angl., Science), technologijų, inžinerijos (angl., Engineering), menų (angl., A

Default project kit image

NAUJIENŲ IR MEDIJŲ TURINIO PALYGINIMAS

Mokiniai nagrinėja naujienų antraštes bei jų turinį įvairiuose kontekstuose (pvz., pagrindinių šalies naujienų, tarptautinių naujienų, sporto naujienų, kultūros ir kt.) bei skirtingose žiniasklaidos priemonėse (laikraščiuo