Skip to main content
European School Education Platform

Europos novatoriško mokymo apdovanojimas

Europos novatoriško mokymo apdovanojimas

Europos novatoriško mokymo apdovanojimas atkreipia dėmesį į novatoriškas mokymo ir mokymosi veiklas, įgyvendinamas Europos bendradarbiavimo projektų metu mokyklinio ugdymo ir pirminio profesinio mokymo srityse. Iniciatyva įgyvendinama pagal programą „Erasmus+“.


Kasmet kiekvienoje iš programos „Erasmus+“ šalių teikiami keturi apdovanojimai, po vieną kiekvienoje iš šių kategorijų:

 

  • ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
  • pradinio ugdymo,
  • vidurinio ugdymo,
  • profesinio mokymo. 

 

Kiekvienais metais skelbiama bendra metų tema, apimanti visas amžiaus grupes ir atitinkanti Europos švietimo erdvės prioritetus. 2022 metų tema susijusi su Komisijos Naujojo Europos bauhauzo (NEB) iniciatyva „Mokomės kartu, puoselėdami kūrybiškumą ir tvarumą“. Ji apima šiuos elementus: 

 

  • „Kūrybiškumas“ susijęs su NEB prioritetu „gražu“, svarbia švietimo tema. Šiame kontekste bus sprendžiamas erdvių ir architektūros poveikis mokymuisi.
  • „Tvarumas“ – bendras Komisijos prioritetas ir pagrindinis NEB elementas.
  • „Mokymasis kartu“ – dalyvavimo ir įtraukties elementas, bendras Komisijos prioritetas ir NEB elementas.
 
Programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros yra atsakingos už projektų nugalėtojų atranką: jos tiesiogiai atrenka apdovanojimų gavėjus, sudaro trumpąjį potencialių apdovanojimų gavėjų sąrašą arba skelbia atvirą kvietimą. Norėdami gauti tikslesnės informacijos apie atrankos procesą jūsų šalyje, apsilankykite atitinkamos nacionalinės agentūros svetainėje.
Updated on 08.11.22