Skip to main content
European School Education Platform

Europinis kokybės ženklelis

Europinis kokybės ženklelis

Europiniu kokybės ženkleliu įvertinamas visų mokytojų ir mokinių, dalyvaujančių „eTwinning“ projekte, darbas. Europinis kokybės ženklelis suteikiamas tiems projektams, kurie pelnė aukščiausią įvertinimą tarp nacionalinius kokybės ženklelius gavusių projektų. Šie projektai – tai sėkmingo europinio bendradarbiavimo pavyzdžiai. Nereikia teikti paraiškos europiniam kokybės ženkleliui!


Centrinė paramos tarnyba (CPT) jį suteikia mokytojams, dalyvaujantiems projekte, kuris atitinka žemiau nurodytus kriterijus.
 

  • Mokytoją europiniam kokybės ženklui gauti pasiūlė bent viena nacionalinė paramos organizacija, atlikusi atranką. Kiekviena nacionalinė paramos organizacija, atsižvelgdama į nacionalinio kokybės ženklelio vertinimo balus, atrenka ir pasiūlo trečdalį geriausių projektų.
  • Projekte dalyvauja bent du partneriai, pelnę nacionalinius kokybės ženklelius. 

Europinis kokybės ženklelis suteikiamas tiktai kartą per metus, ir apie tai paskelbiama „eTwinning“ portale.


Atkreipkite dėmesį, kad nacionaliniai projektai (sukurti dviejų partnerių iš tos pačios šalies), į kuriuos vėliau įtraukiami partneriai iš kitos Europos šalies, neatitinka europinio kokybės ženklelio reikalavimų.


Norėdami dalyvauti europinių „eTwinning“ apdovanojimų konkurse, privalote turėti europinį kokybės ženklelį!
 

Updated on 08.11.22