Skip to main content
European School Education Platform

Kodėl turėtumėte prisijungti prie „eTwinning“ jau šiandien?

Kodėl turėtumėte prisijungti prie „eTwinning“ jau šiandien?

Photo of people with arms around each other

Prisijungę prie „eTwinning“, mokytojai ir kiti švietimo darbuotojai taps Europos mokyklų bendruomenės dalimi ir galės naudotis beribėmis jos galimybėmis.

 

Bendradarbiaukite su kolegomis iš kitų Europos šalių ir semkitės iš jų įkvėpimo

Programoje „eTwinning“ mokytojai planuoja ir vykdo veiklas klasėje bei internete kartu su savo mokiniais ir kolegomis iš programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių. Jie įgyvendina bendradarbiavimo projektus naudodamiesi erdvėmis „TwinSpace“. Nacionalinės paramos organizacijos yra atsakingos už „eTwinning“ dalyvių registracijos patvirtinimą, kad platforma būtų saugi,  pagalbą bei patarimus ir mokytojų darbo pripažinimą suteikiant jiems nacionalinius bei europinius kokybės ženklelius. Kasmetinėje „eTwinning“ knygoje pristatomi inovatyviausi projektai. Puikūs projektai apdovanojami programos „eTwinning“ europiniais apdovanojimais ir įtraukiami į projektų galeriją.

 

Dalykitės su bendraminčiais

Programos „eTwinning“ bendruomenę sudaro tūkstančiai mokytojų ir pedagogų, kuriuos vienija įtraukiųjų mokyklų, prasmingai taikančių informacines bei komunikacijos technologijas ir maksimaliai išnaudojančių XXI amžiaus įgūdžius, vizija. Programos „eTwinning“ dalyviai susitinka ir bendrauja internete, mokyklose, „eTwinning“ renginiuose bei konferencijose ir visur, kur tik jie gali įkvėpti kitus mokytojus geriau ugdyti mokinius. Europos mokyklinio ugdymo platformos skiltyje „eTwinning“ galima rasti projektų rinkinių, veiklos pavyzdžių ir atsiliepimų bei internetinę aplinką, kurioje „eTwinning“ dalyviai gali bendrauti, kurti projektus, dalytis ir mokytis kartu savo tempu ir pagal savo interesus.

 

Kartu lavinkite įgūdžius

Mokymasis visą gyvenimą yra labai svarbus mokytojams, o programos „eTwinning“ bendruomenės nariai gali dalyvauti internetiniuose seminaruose, trumpuose ir ilguose internetiniuose kursuose (kartu ir MAIK) bei konferencijose, naudotis savarankiško mokymosi medžiaga ir kitomis kontaktinėmis profesinio tobulėjimo galimybėmis, kuomet jie susitinka su įvairių sričių ekspertais ir tobulina savo įgūdžius. Šie renginiai leidžia mokytojams užmegzti ryšius, mokytis kartu ir jaustis tos pačios bendruomenės dalimi.

 

Be to, programa „eTwinning“ suteikia galimybių būsimiems mokytojams pasinaudoti parama pradėjus karjerą.

 

Reklamuokite ir švęskite

Kaip ir visos bendruomenės, „eTwinning“ turi svarbių renginių. Dvi internetinės kampanijos – pavasarį ir rudenį – skirtos metų temai. Jų metu programos „eTwinning“ dalyviai dalijasi idėjomis, planuoja projektus, kuria medžiagą ir kartu mokosi. O kiekvienų metų gegužės 9-ą bendruomenė švenčia Europos ir kartu „eTwinning“ dieną bei dalyvauja veiklose, kurios leidžia „eTwinning“ dalyviams pasijusti kažko unikalaus dalimi, kad ir kur jie būtų.

 

Imkitės svarbaus vaidmens

Programos „eTwinning“ ambasadoriai  – bendruomenės ramsčiai. Jie renkami savo šalyse, organizuoja mokymus ir paramą bei dalijasi savo energija ir entuziazmu, todėl programa „eTwinning“ auga kiekvieną dieną. Jei norite tapti vienu jų, kreipkitės į savo nacionalinę paramos organizaciją!

 

Mokyklos, kurioms suteiktas „eTwinning“ mokyklos  ženklelis – tai pavyzdžiai, kurie įkvepia dalyvauti programoje „eTwinning“, imtis bendros lyderystės, bendradarbiauti ir dalytis, ugdyti mokinius, kaip pokyčių įgyvendintojus, puoselėti įtrauktį ir taikyti pedagogines naujoves. Sekite naujienas, kada galima bus teikti paraiškas!

 

Visi gali tapti „eTwinning“ ambasadoriais, ir visos mokyklos gali gauti „eTwinning“ mokyklos ženklelį.

 

Kaip prisijungti prie „eTwinning“

Užsiregistruokite šiandien Europos mokyklinio ugdymo platformoje pasinaudodami ES prisijungimu (jungtis čia) ir paprašykite, kad tos šalies, kurioje įsikūrusi jūsų mokykla, nacionalinė paramos organizacija patvirtintų jus, kaip programos „eTwinning“ dalyvį.

 

Ką siūlo programos „eTwinning“ platforma?

Programos „eTwinning“ dalyviai gali burtis į tinklus, dalytis ir bendradarbiauti su kitais užsiregistravusiais „eTwinning“ dalyviais bei mokyklomis užmegzdami ryšius siūlomuose socialiniuose tinkluose ir įsitraukdami į veiklas kambariuose, „eTwinning“ grupėse bei europiniuose projektuose.

 

  • Kambariai – tai mikrogrupės, leidžiančios programos „eTwinning“ nariams dalyvauti vaizdo konferencijose ir naudotis forumu bei failų archyvu.
  • „eTwinning“ grupės – tai virtualios erdvės, kuriose programos „eTwinning“ dalyviai susitinka ir diskutuoja apie tam tikrus dalykus, temas ar kitas pomėgių sritis. Temines grupes koordinuoja CPT, o moderuoja patyrę programos „eTwinning“ dalyviai.
  • „eTwinning“ projektai, kuriuose dalyvauja du ar daugiau mokytojų ir jų mokiniai, apima veiklas įvairiomis temomis ir lavina pagrindines kompetencijas. Kiekvienas projektas turi savo erdvę „TwinSpace“ – nemokamą, saugią platformą, kuri prieinama tik to projekto „eTwinning“ nariams, jūsų pakviestiems svečiams ir mokiniams.

 

Be to, programos „eTwinning“ dalyviai gali naudotis internetinėmis profesinio tobulėjimo galimybėmis, organizuojamomis Europos mokyklinio ugdymo platformoje. Kai kurios šių galimybių bus pritaikytos prie konkrečių programos „eTwinning“ dalyvių pomėgių bei poreikių ir bus prieinamos tik jiems:

 

  • Trumpi internetiniai kursai būna intensyvūs ir smagūs bei supažindina mokytojus su tam tikra tema, skatina kurti idėjas ir padeda jiems tobulinti savo įgūdžius.
  • MAIK (Masiniai atvirieji internetiniai kursai) trunka 4–6 savaites ir reikalauja 12–25 valandų mokymosi šiuo laikotarpiu. Dalyviai gali atlikti kurso užduotis jiems patogiu metu. Sėkmingai baigus kursą, išduodamas pažymėjimas.
  • Internetiniai seminarai – tai vienos valandos trukmės tiesioginio bendravimo internetinės vaizdo sesijos, kuriose mokytojai turi galimybę gilinti žinias ir aptarti įvairias temas.
  • Internetinių seminarų ciklas – tai dvi internetinių seminarų sesijos, kurias jungia interaktyvi internetinė veikla.
  • Internetinės konferencijos ir renginiai yra skirti konkrečioms tikslinėms auditorijoms bei temoms.

 

Neturite teisės prisijungti prie programos „eTwinning“?

Tik švietimo darbuotojai gali prisijungti prie „eTwinning“ bendruomenės. Jei nesate švietimo darbuotojas, vis tiek galite nemokamai naršyti ir bendrauti kitose Europos mokyklinio ugdymo platformos skiltyse. Susipažinkite su visomis šiomis galimybėmis čia. Programos „eTwinning“ dalyviai gali pakviesti kitus asmenis, kurie nėra užsiregistravę „eTwinning“, į konkrečius projektus.