Skip to main content
European School Education Platform

Programos „Erasmus“ akredituotų įstaigų kokybės ženklas

Programos „Erasmus“ akredituotų įstaigų kokybės ženklas

Pagal programos „Erasmus“ pirmo pagrindinio veiksmo akreditacijos sistemą geriausioms akredituotoms suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaigoms už aukštos kokybės mobilumo projektų įgyvendinimą suteikiamas kokybės ženklas.


Kasmet teikiant paraiškas pagal programos „Erasmus+“ kvietimą, kokybės ženklai suteikiami akredituotoms įstaigoms, kurių dvejų paskutinių užbaigtų mobilumo projektų įvertinimų vidurkis siekia mažiausiai 85 balus. Suteikti kokybės ženklai galioja trejus metus.


Daugiau informacijos apie „Erasmus“ akreditacijos sistemą rasite „Erasmus+“ Programos vadove. 

Updated on 07.10.22