Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

Mokyklos, pelniusios programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį, yra puikūs pavyzdžiai, parodantys, kaip visa mokyklos bendruomenė gali pasinaudoti programa „eTwinning“. Jos vykdo aktyvią programos „eTwinning“ vertybių bei pedagogikos sklaidą ir yra sektinas pavyzdys savo vietos bendruomenei bei kitoms mokykloms.

Kas yra programos „eTwinning“ mokyklos ženklelis?

 

Programos „eTwinning“ mokyklos puoselėja „eTwinning“ vertybes ir, mokyklos vadovybei pritariant, integruoja jas į mokyklos strategiją, veiklą bei profesinį tobulėjimą.

 

Suteikdama „eTwinning“ mokyklos ženklelį, programa „eTwinning“ pripažįsta ir įvertina ne tik atskirų „eTwinning“ dalyvių, bet ir visos mokyklos, kurioje bendradarbiauja mokytojų komandos ir mokyklos vadovai, dalyvavimą programoje, entuziazmą bei atsidavimą.

 

Ženklelį pelniusios mokyklos yra pasirengusios noriai žengti tobulėjimo keliu, kurio veikla gali būti objektyviai įvertinta.

 

Programos eTwinning“ mokyklų misija – tai  kelrodis visoms „eTwinning“ mokykloms. Misija pabrėžia šiuos aspektus:

 

 • Pasidalyta lyderystė
 • Bendradarbiavimas ir komandinis darbas
 • Mokinių iniciatyvumas
 • Įtrauktis ir inovacijos
 • Buvimas pavyzdžiu kitoms mokykloms

 

Kokia yra nauda?

 

Programos „eTwinning“ mokyklos:

 

 • Yra oficialiai pripažįstamos Europoje kaip „eTwinning“ pavyzdžiai ir kuria mokyklų lyderių tinklą, siekdamos tolesnės programos plėtros. Visos „eTwinning“ mokyklos gauna programos „eTwinning“ mokyklos atributikos rinkinį su ženklelio lentele ir vėliava.
 • Yra plačiai pristatomos Europoje ir raginamos viešinti pelnytą programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį reklaminėje bei informacinėje medžiagoje.
 • Yra kviečiamos dalyvauti specialiose profesinio tobulėjimo programose.
 • Tampa specialios „eTwinning“ grupės narėmis, kur gali dalytis gerąja patirtimi, bendradarbiauti ir dalyvauti išskirtiniuose internetiniuose renginiuose.

 

Kaip mokyklos gali pelnyti programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį?

 

Programos „eTwinning“ mokyklos ženklelio suteikimo procesas apima du etapus

 

Pirmas etapas

 

Programa „eTwinning“ iš anksto atrinks visas mokyklas, kurios:

 

 • užregistruotos programoje „eTwinning“ daugiau nei prieš dvejus metus,
 • turi bent tris mokytojus, kurie dalyvauja programos „eTwinning“ projektuose, profesinio tobulėjimo ar kitose „eTwinning“ veiklose,
 • dalyvavo bent viename programos „eTwinning“ europiniame projekte, kuriam per du metus iki paraiškos teikimo datos buvo suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis.

 

 

Jei mokykla atitinka šiuos reikalavimus, visi mokyklos darbuotojai, užsiregistravę programoje „eTwinning“, el. paštu gauna kvietimą pabaigti pildyti paraiškos formą Europos mokyklinio ugdymo platformoje.

 

Antras etapas

 

Paraiškos teikėjai turi pabaigti pildyti paraiškos formą ir aprašyti, kaip jų mokykla kuria, įgyvendina ir planuoja veiklas, susijusias su programos „eTwinning“ mokyklos misija, bei pateikti tam tikrus įrodymus.

 

NPO įvertins kiekvieną paraišką, išnagrinėdama tiek aprašymus, tiek pateiktus įrodymus ir apžvelgdama mokyklos veiklas bei galimybes.

 

Jei NPO paraišką atmestų, galima bus teikti ją dar kartą – papildžius geresniais aprašymais bei įrodymais – iki nurodytos datos.

 

Tikslios teikimo ir vertinimo datos skelbiamos platformoje likus kelioms savaitėms iki paraiškų teikimo procedūros pradžios.

 

Kaip teikti paraišką

 

 • Projekto paraišką turėtų pildyti ir mokyklos vadovas, ir visi kolegos, dalyvaujantys programoje „eTwinning“.
 • Paraiškos teikėjai privalo atsakyti į visus klausimus paraiškos formoje ir pateikti įrodymus, kai jų reikalaujama.
 • Vienas iš klausimų, kuriame reikalaujama pateikti įrodymų, yra susijęs su e. saugos politika mokykloje.
 • Kiti klausimai – tai teiginių rinkinys apie kiekvieną „eTwinning“ mokyklos misijos aspektą. Paraiškos teikėjai turi aprašyti, kaip jų mokykla juos įgyvendina, ir pateikti įrodymų.
 • Be to, kiekvienam misijos teiginiui pareiškėjai turės apibūdinti, ką mokykla planuoja veikti per ateinančius dvejus metus, jei pelnys programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį.
 • Paraiška turi būti pateikta kartu su deklaracija, kurią turi pasirašyti mokyklos direktorius.
 • Paraiškos turi būti pateiktos arba papildytos iki nurodytos datos.
 • Pateiktas paraiškas vertina nacionalinė paramos organizacija. Atmetimo atveju paraiškos teikėjai gali iš naujo pateikti savo paraišką papildę ją iki galutinės teikimo datos.

 

Patarimai:

 

 • Kiekviena mokykla turi nuspręsti, kas teiks paraišką erdvėje „eTwinning Live“. Bus priimta tik viena paraiška iš mokyklos.
 • Nebūtina užpildyti paraišką per vieną kartą – galima išsisaugoti jos juodraštį. Mygtuką „Pateikti“ spauskite tik baigę pildyti formą.

 

„eTwinning“ mokyklos ženklelį pelniusių mokyklų sąrašas bus skelbiamas kiekvienų metų pradžioje.