Skip to main content
European School Education Platform

Nacionalinės agentūros

Kad programa „Erasmus+“ dalyviams būtų kuo pasiekiamesnė ir gerai veiktų skirtingose šalyse, ES ją valdo bendradarbiaudama su nacionalinėmis agentūromis.

Programos šalyse įsisteigusių nacionalinių agentūrų užduotys yra:

 

  • teikti informaciją apie „Erasmus+“
  • atrinkti finansuotinus projektus
  • stebėti ir vertinti „Erasmus+“
  • teikti paramą paraiškų teikėjams ir dalyviams
  • dirbti su kitomis nacionalinėmis agentūromis ir ES
  • populiarinti „Erasmus+“