Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Felmérés az iskolai mentor programokról

A mentorálás alatt rendszerint azt a folyamatot értjük, amelynek során egy tapasztalt személy ‒ a mentor ‒ támogatást nyújt egy másik személynek ‒ a mentoráltnak ‒ olyan meghatározott készségek fejlesztéséhez és ismeretek elsajátításához, amelyek elősegítik a mentorált személy szakmai és személyes fejlődését. Iskolai szinten a diákok számára elérhető mentorálási lehetőségek rendszerint a tanulmányi teljesítményüket állítják a középpontba, vagy társas-érzelmi támogatásukat szolgálják. A pedagógusok számára elérhető iskolai mentorálási lehetőségek pedig többnyire a pedagógus alapképzés vagy a folyamatos szakmai fejlődés részét képezik.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Az iskolai oktatás keretein belül folytatott mentorálás jelentőségét európai uniós szakpolitikák és gyakorlatok is kiemelik. Az „Utak az iskolai sikerhez” kezdeményezésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló közelmúltban előterjesztett javaslat például utal arra, hogy a mentori rendszerek alkalmazása (beleértve a kortárs mentorálást) hozzájárulhat a diákok tanulmányi eredményeinek javulásához és társas-érzelmi támogatásukhoz, különösen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, illetve az alulteljesítés veszélyének kitett diákok esetében.

Ráadásul a javaslathoz mellékelt bizottsági szolgálati munkadokumentum azt is megjegyzi, hogy a modellezésre, a gyakorlatra, a kiértékelésre, a támogatásra és az iskolai szakemberek visszajelzéseire elkülönített időkeretet és lehetőségeket magában foglaló strukturált mentorálás jelentős eleme lehet a pedagógushallgatók és a pályakezdő pedagógusok támogatásának is. A mentorálás hozzásegítheti őket saját szerepük mélyebb megértéséhez, valamint az innovatív tanítási módszerek eredményes alkalmazásához. A mentorálás emellett szorosan összefügg a pedagógusok jóllétével is (az alkalmazottak munkakedve, motivációja, önállósága, az alkalmazottak megtartása).

Kérjük, e rövid kérdőív kitöltésével ossza meg velünk véleményét! A kérdőívet 2023. február 19-ig lehet kitölteni, az eredményeket a European School Education Platformon publikáljuk.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning