Skip to main content
European School Education Platform

Research

A helyi szintű kutatások támogatása és bemutatása

Children walking in the school yard

Pedagógiai kísérlet az állampolgári ismeretek tantárgy tantervének kidolgozására interdiszciplináris, longitudinális módszerrel: esettanulmány Olaszországból

Az olasz iskolarendszerben radikálisan változtatni szeretnének azon, ahogy az állampolgári ismeretek tárgyat oktatják. Azt szeretnék elérni, hogy sok különböző területet tanító pedagógus tudjon hatékony, a diákokat aktivizáló órákat tartani állampolgári ismeretekből.
Children painting with water colours

A képzőművészetek az angol mint idegen nyelv oktatásában: kis mintán végzett akciókutatás a görögországi alapfokú oktatásból

Ez a cikk egy akciókutatást mutat be, amely azt vizsgálta, hogyan lenne javítható az angol mint idegen nyelv tantárgy tanítása a görög alapfokú oktatásban, milyen pedagógiai hozzáállással növelhetnék a diákok bevonódását a tanulásba és az órai részvételbe, valamint hogy a képzőművészetek beemelése az órai munkába mennyiben járul hozzá a pedagógiai munka fejlesztéséhez.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

Az IKT szerepe az oktatás digitális átalakításában dél-spanyolországi iskolákban a világjárványt követő időszakban

A vizsgálat célja a digitális átalakulással kapcsolatos percepciók elemzése dél-spanyolországi iskolákban a világjárványt követő időszak oktatására vonatkozóan. A tanulmány szerzője a feladat elvégzése érdekében a digitális átalakulás iskolai programjának implementációjával kapcsolatban felmerülő problémákra fog összpontosítani. A középpontban a vizsgálathoz kiválasztott 12, az óvodától a középiskoláig tartó időszakot reprezentáló oktatási intézményekhez tartozó tanulók, pedagógusok, iskolavezetők, szülők és más érintettek állnak majd.
Digital tools
Online learning
science lesson

Az eTwinning-projektekben alkalmazott STEAM-módszertanokra vonatkozó bevált gyakorlatok tára a jövő pedagógusai számára

A STEAM (Science = természettudományok, Technology = informatika, Engineering = műszaki tudományok, Arts = művészetek és Mathematics = matematika) tárgyak együttes említése egy egyre növekvő népszerűségnek örvendő, interdiszciplináris megközelítést takar, amelyben a diákra az ismeretek megteremtőjeként, nem pusztán újratermelőjeként tekintünk. Mivel azonban nem tartozik még részletesen leírt módszertani keretrendszer a modellhez, a pedagógusok – különösen azok, akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a szakmában – nehézségekkel szembesülhetnek az implementáció során. Ez a tanulmány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy pótolja a STEAM tanítással kapcsolatban említett hiányosságokat, mégpedig a lengyelországi Dąbrówkában található Kazimierz Nowak Általános Iskolában véghez vitt eTwinning-projektek alapján.