Skip to main content
European School Education Platform

Nézőpontok

Szakértői meglátások és felmérések az iskolai oktatásról

keywords and a handshake

Felmérés az iskolai mentor programokról

A mentorálás alatt rendszerint azt a folyamatot értjük, amelynek során egy tapasztalt személy ‒ a mentor ‒ támogatást nyújt egy másik személynek ‒ a mentoráltnak ‒ olyan meghatározott készségek fejlesztéséhez és ismeretek elsajátításához, amelyek elősegítik a mentorált személy szakmai és személyes fejlődését. Iskolai szinten a diákok számára elérhető mentorálási lehetőségek rendszerint a tanulmányi teljesítményüket állítják a középpontba, vagy társas-érzelmi támogatásukat szolgálják. A pedagógusok számára elérhető iskolai mentorálási lehetőségek pedig többnyire a pedagógus alapképzés vagy a folyamatos szakmai fejlődés részét képezik.
Professional development
a school boy meeting a firefighter

Hálózatépítés az iskolák és helyi közösségeik között az oktatás javítása érdekében

Az iskolák továbbfejlesztése visszatérő kérdés az oktatásban érintett különböző felek számára. Az alábbiakban José Luís Muñoz Moreno, a Barcelonai Autonóm Egyetem munkatársa arról osztja meg gondolatait, hogy milyen szerepet tölt be a fejlesztési folyamatokban az iskolák és helyi közösségeik közötti együttműködés.
School partnerships and networks
Interview visual - Paul Downes

Education Talks: Utak az iskolai sikerhez

Paul Downes az iskolai hátrányokkal foglalkozó központ vezetője a Dublin City Egyetem Oktatástudományi Intézetében. Nemrégiben megosztotta velünk, hogy mit gondol az Európai Bizottság „Utak az iskolai sikerhez” című kezdeményezéssel kapcsolatos tanácsi ajánlásra vonatkozó új javaslatáról. A dokumentumban a korai iskolaelhagyás és az alapkészségek terén tapasztalható hiányosságok problémáinak megoldására kidolgozott intézkedések szerepelnek.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Szociális-érzelmi tanulás a mentális egészség és a jóllét szolgálatában

A világjárvány pszichológiai hatásai egyértelművé tették, hogy gondoskodóbb, a diákokat nagyobb figyelemben részesítő, a gyerekek és a fiatalok társas-érzelmi szükségleteit nagyobb mértékben támogató oktatási rendszerre van szükségünk. Carmel Cefai, a Máltai Egyetem munkatársa az alábbi írásában megosztja velünk, hogy szerinte milyen módon érdemes hozzáállni ehhez a kérdéshez.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Inkluzív oktatás vagy a sajátos nevelési igény figyelembevétele? Aktuális trendek, fontos szempontok Európából

Európa-szerte egyre többen vélik úgy, hogy inkluzívabbá kell tenni az oktatási rendszereket, de azt is elismerik, hogy kihívásokat rejt magában a feladat. Az inkluzív oktatás a kurrens elméletekben egyfajta „szervezőelvként” jelenik meg, amely aládúcolja az iskolai struktúrákat és folyamatokat. Az emberi jogi megközelítés talaján álló inkluzív oktatás az a gondolat áll, hogy minden tanulónak azonos tanulási lehetőségeket kell teremteni (Európai Ügynökség, 2018a).
Inclusion
Special needs education
girl with red nose

Megtanulni a szívünkkel gondolkodni: a bohócműhelyek szerepe a tanárképzésben

Dr. Martyn Rawson az alábbi, Waldorf-pedagógiai kutatásaiból és gyakorlatából származó cikkében elmagyarázza, milyen mechanizmusokon keresztül segíthet a bohócpantomim gyakorlása abban, hogy a pedagógusok felszabadítsák a gátlásaikat, és intenzív jelenlétet tudjanak kialakítani az adott pillanatban.
Career guidance
Professional development
Hands and musical notes

STEAM tárgyak a kotta mögött

Az egyetemi szinten zenét tanító Dr. Daithí Kearney az alábbiakban megosztja velünk személyes történetét, és beszámol róla, milyen hatással voltak a STEAM (Science = természettudományok, Technology = informatika, Engineering = műszaki tudományok, Arts = művészetek és Mathematics = matematika) tárgyak a tanításhoz való hozzáállására.
Arts
Education talk interview on artificial intelligence with Marco Neves

Education Talks: A mesterséges intelligencia (MI) az oktatásban

Milyen hatása van a mesterséges intelligencia (MI) terjedésének az oktatásra, és mik a legfontosabb tényezők, amelyekre az oktatásban dolgozóknak is figyelemmel kell lenniük? Ha kíváncsiak a témára, hallgassák meg a tanárként és konzultánsként dolgozó Marco Nevessel készített interjúnkat!
School governance