Skip to main content
European School Education Platform
News item

A vállalkozói kompetencia: a kreativitás és az innováció magvainak elültetése az európai fiatalok elméjében

Nem válhat mindenkiből hivatásos vállalkozó, mégis kulcsfontosságú, hogy az európai iskolák fejlesszék a fiatalok vállalkozói kompetenciáját. Szeretné megtudni, miért? Segítünk!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

A vállalkozói kompetencia, mint élethosszig tartó készség 

Mindannyian tisztában vagyunk a kreativitás, illetve a kritikus gondolkodásra és a problémamegoldásra való képesség értékével, ahogyan látjuk a kitartás és a kezdeményezőkészség jelentőségét is ‒ e készségek mindegyike fontos alkotóeleme az innovatív szellemnek. Számos egyéb mellett ezeket az értékeket is mind magában foglalja a vállalkozói kompetencia, amely egyike az Európai Bizottság által támogatott egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetenciának. A vállalkozói kompetencia európai keretrendszerében (EntreComp) rögzített meghatározás szerint a vállalkozói kompetencia az oktatásban, illetve a szakmai és személyes életben egyaránt releváns ismeretek, készségek és attitűdök széles körét foglalja magában.

 

Vállalkozói kompetencia az iskolákban

 

Egy 2022-es felmérés kimutatta, hogy az innovációs készséget és a vállalkozói készség fejlesztését főként kereszttantervi megközelítéssel (55%), illetve külön tantárgyként (36%) ágyazzák be az iskolai tantervekbe. A felmérés résztvevőinek közel a 80%-a jelezte azonban, hogy véleményük szerint mindkét készség fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az iskolai oktatásban. A felmérésből kiderült az is, hogy e készségeket a leghatékonyabban olyan iskolán kívüli tevékenységek fejlesztik, amelyek kapcsolatot teremtenek a diákok és a helyi közösségek vagy vállalkozások között, illetve innovációs központok által végrehajtott kutatási projektekbe vagy nemzetközi projektekbe vonják be a diákokat.

Követendő gyakorlati példák a vállalkozói kompetencia fejlesztése terén

Az EnterSchoolMinds projekt résztvevői azt tűzték ki céljukul, hogy a pedagógusok, a diákok és a szülők bevonásával fejlesztik a diákoknak a vállalkozói szellemhez kapcsolódó készségeit. A projekttermékek között hitelesítései rendszerek, képzési anyagok és eszköztárak is találhatók.

 

A Network of Entrepreneurial Schools (NES) projekt keretében a résztvevők többek között egy forrásokat és eszközöket ismertető átfogó kézikönyvet állítottak össze az általános iskolai oktatásban érintett felek számára.

 

A KidVenture projekt résztvevői egy számítógépes oktatójátékot fejlesztettek ki gyerekek számára, amelynek segítségével a vállalkozásokkal és a vállalkozói készségekkel kapcsolatos ismereteket tanulhatnak.

 

További források:

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn