Skip to main content
European School Education Platform

Kiadványok

Az európai és nemzeti szintű iskolai oktatáspolitikához kapcsolódó jelentések és tanulmányok

OECD report cover

A pedagógusok megbecsülése és státuszuk emelése ‒ hogyan segíthetnek a helyi közösségek?

A pedagógusok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a diákoknak a jövőben várható kihívások kezelésére való felkészítésében. Olyan készségekkel és ismeretekkel kell felruházniuk diákjaikat, amelyek elengedhetetlenek a sikeres életvezetéshez az egyre inkább globalizálttá, digitalizálttá és összetettebbé váló világunkban.
Professional development
School partnerships and networks
Publication cover image (European Commission)

LMBTIQ-emberek az oktatásban

Számos különféle kihívással szembesülünk, amikor biztonságos tanulási környezetet próbálunk teremteni az LMBTIQ-fiataloknak. Ez a tematikus összefoglaló felvázolja az Európai Unióban alkalmazott bevált gyakorlatokat a szexuális sokszínűséggel kapcsolatos oktatás területén, és eloszlatja az LMBTIQ-emberekre vonatkozóan leggyakrabban felmerülő tévhiteket és félreértéseket.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

A mesterséges intelligencia és a gyermekek jogai: elmozdulás egy, a kutatást és a szabályozást összekötő program irányába

A gyermekek és a fiatalok napi szinten használnak közösségimédia-applikációkat, zeneajánló platformokat és intelligens korrepetáló rendszereket. Kutatók jelenleg azt próbálják kikísérletezni, hogyan tudnánk az oktatás jövőbeni fejlesztésére használni a szociális robotokat. Ezeknek az alkalmazásoknak az egyik közös eleme az, hogy mindegyik mesterséges intelligenciát (MI) használó technológiára épül.
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Merítsünk ihletet! Kultúra: az egészség és a jóllét motorja az EU-ban

A kiadvány bevált gyakorlatokat gyűjt össze több, uniós finanszírozásban részesült projektből, nevezetesen a Kreatív Európa keretprogramból, az Erasmus+-ból, a Horizont 2020 kezdeményezésből, valamint a Horizont Európa programból. A válogatás a tantárgyakon átívelő metodológiákon keresztül azt hívatott bemutatni, hogy milyen nagy hajtóerővel bír a művészet és a kultúra az egészség és a jóllét fejlesztésében.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Az Ukrajnából érkezett menekült diákok szociális és érzelmi jóllétének támogatása a befogadó országokban

Ukrajna orosz megszállása rég nem látott mértékű embertömeget kényszerített a lakóhelye elhagyására. A menekülők között nagy arányban találunk gyerekeket és fiatalokat. Az iskoláknak fontos szerep jut a menekült tanulók szükségleteinek kielégítésében, a nehéz helyzetben lévő fiatalok szociális és érzelmi fejlődésének és jóllétének előmozdításában. Ezeket a feladatokat is mindenképpen el kell látni ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a menekült diákok befogadását az oktatási rendszerbe és a társadalom egészébe.
Inclusion
Migrant students
Well-being
Report cover

Egy formatív, inkluzív és az egész iskolára kiterjedő megközelítés az európai uniós tagállamokban folytatott társas és érzelmi nevelés felméréséhez

A jelentés azáltal próbálja meg kitölteni a társas és érzelmi nevelés formatív értékelése terén tapasztalható hiányosságokat, hogy különböző szintekkel jellemzett kategóriákba sorolja az egyes tanulókat, az osztálytermi légkört, illetve az egész iskolára kierjedően működő rendszereket.
Assessment
Social skills
Well-being
European Nature Protection Toolkit

Európai természetvédelmi eszköztár

Az Európai Bizottság kidolgozott egy eszköztárat oktatók és 13–16 éves diákok részére a biológiai sokféleség témájában.
Publication cover image (European Commission)

Befektetés az oktatásba a Covid19-válság utáni Európában

A Covid19-világjárvány a felszínre hozta, hogy milyen jelentős lehetőségek rejlenek az oktatási szektorba való befektetésekben. Ez a jelentés azt mutatja be, hogy a világjárvány fényében hogyan alakították át az Európai Unió tagállamai az oktatásra szánt befektetések rendszerét.
Funding and resources