Skip to main content
European School Education Platform

Gyakorlat

Európai projektek keretében és európai iskolákban, tantermekben megvalósított inspiráló gyakorlati példák gyűjteménye

General visual - Practice video

Az újonnan érkezett menekült diákok támogatása

A lengyelországi Varsóban található 361. Számú Általános Iskolába 2022-ben nagy számban érkeztek Ukrajnából menekülő diákok. Ebből a videóból megtudhatjuk, hogy az oktatási intézmény milyen módon fogadta a diákokat, hogyan segített nekik a lengyel nyelv elsajátításában, milyen módszerrel támogatta az új társak közötti kollaboráció megteremtését, valamint – és talán ez a legfontosabb – hogyan érte el, hogy biztonságban érezzék magukat.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Miért fontos a szociális-érzelmi tanulás?

A szociális-érzelmi tanulás egy olyan pedagógiai megközelítés, amelynek középpontjában a diákok társas és érzelmi intelligenciájának az egész iskolára kiterjedő, integrált módszertan segítségével történő fejlesztése áll.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

A diákok STEAM tárgyak tanulásába való bevonódásának erősítése

A STEAM (Science = természettudományok, Technology = informatika, Engineering = műszaki tudományok, Arts = művészetek és Mathematics = matematika) tárgyak együttes emlegetése egy olyan megközelítést takar, amelyben a művészeteket is beemeljük az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) területek közé, és ezt a szélesebb diszciplínacsoportot használjuk a diákok problémamegoldásának, kreativitásának és vizsgálódásának kiindulópontjaként. Ez a tudományterületeken átívelő hozzáállás fontos lépés a nemek egyenlőségén alapuló tanulás ideája felé, hiszen egyrészt a lányokat ösztönzi arra, hogy bátran merüljenek el természettudományos témákban, másrészt a fiúk szemében is vonzóbbá teszi a művészeteket.
teacher and students in science class

A 2022-es Európai Innovatív Tanítási Díj nyertesei

Az Európai Bizottság 2021-ben útjára indította az Európai Innovatív Tanítási Díjat, amelynek célja a pedagógusok és az oktatási intézmények eredményeinek elismerése.
Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning
hands together

A többnyelvű iskolai tanulást bátorító projektek

Az Ukrajnában zajló válság a reflektorfénybe állította a tanórai sokszínűség, valamint a többnyelvű pedagógiák és tanítási módszerek támogatásának kérdését. Milyen módszerek állnak az oktatók rendelkezésére, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy vegyesebb kulturális összetételű osztályokat is tudjanak tanítani, és garantálni tudják, hogy minden gyerek egyenlő oktatásban fog részesülni? Mostani cikkünkben olyan, Európa különböző pontjain megvalósított projekteket fogunk megvizsgálni, amelyek támogatják a különböző anyanyelvű gyerekek iskolai inklúzióját.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Pozitív változást előidéző akciókutatási projektek

Az akciókutatás lehetővé teszi a tanárok számára, hogy a kutatás eredményei, valamint az eredményekre adott reflexiók fényében folyamatosan értékeljék és fejlesszék a pedagógiai munkát. Az alábbi projektek megmutatják, hogy milyen előnyökkel szolgál az akciókutatás az osztálytermi munkára vonatkozóan.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Bevált technikák a menekültek európai iskolákban történő integrációjára

Egyre több európai iskolába érkeznek ukrán családok és gyermekek, ami azzal jár, hogy az oktatási intézményeink kulturális és pedagógiai értelemben is sokszínűbbek lesznek. Az európai iskolai eszköztár számos, gondosan összeválogatott segédanyaggal segíti a pedagógusokat, az oktatási szakembereket, az adminisztrációban dolgozókat, az érintett családokat, valamint a döntéshozói pozícióban lévőket, többek között a menekültek és bevándorlók befogadását középpontba állító, hatékony oktatási gyakorlatokat is bemutat.
Migrant students
Cultural diversity