Skip to main content
European School Education Platform

Pravila o privatnosti za „opće korisnike“

Pravila o privatnosti za „opće korisnike“

Uvod: kratak opis obrade podataka

European School Education Platform (dalje u tekstu Platforma) nasljednica je platformi School Education Gateway i eTwinning. Cilj je ove višejezične mrežne platforme, koja je pokrenuta 2022. godine, biti okupljalište za sve školsko osoblje (od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, uključujući početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje), istraživače, donositelje politika i ostale dionike u polju školskog obrazovanja

Osobni podaci pružaju se na dvije razine:

 

 1. registracijom pomoću EU Logina kao „opći korisnik“ radi sudjelovanja u aktivnostima (kao što je sudjelovanje na mrežnim tečajevima ili ostavljanje upisa) i upotrebe svih značajki Platforme (kao što je komentiranje članaka, dodavanje stavki na popis omiljenih stavaka ili spremanje pretraživanja).
 2. dodatnom registracijom kao korisnik eTwinninga (eTwinner).

 

Trenutačna pravila o privatnosti odnose se na “opće korisnike” platforme.

 

 

Napomena: U trenutku pokretanja Platforme, postojeći korisnici platformi eTwinning i/ili School Education Gateway moraju izraditi račun za EU Login koristeći se istom adresom e-pošte koju su upotrijebili prilikom registracije na platformi eTwinning ili School Education Gateway radi sinkronizacije svojih starih i novih računa, što uključuje migraciju osobnih podataka na novi račun.

 

 

1. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka? 

 

Voditelj obrade je Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Osoba određena i zadužena za obradu jest:

Šef jedinice A6 EACEA-e
Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruxelles
Adresa e-pošte: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

Osim toga, EACEA surađuje sa sljedećim voditeljima obrade :

 

EUN Partnership AISBL (u daljnjem tekstu European Schoolnet) upravlja eTwinningovom Središnjom organizacijom za potporu kao izvođač Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu.   

 

Rue de Trèves, 61 (3. kat)
1040 Bruxelles
Belgija
Tel: +32 2/790 75 75
Adresa e-pošte: info@eun.org 
Mrežna stranica: www.eun.org

 

Osim toga, Tremend Software Consulting SRL, također kao izvođač EACEA-e, pruža digitalne usluge potrebne za upravljanje i održavanje school-education.ec.europa.eu.

 

Ulica Cluj 83, blok 8B, ulaz br. 1, 7. kat, stan br. 32
RO-030134 Bukurešt
Rumunjska
Tel: +40-21-223-7700
Adresa e-pošte: hello@tremend.com
Mrežna stranica: https://tremend.com/

 

Glavna uprava Komisije EU-a za informatiku (DG DIGIT) pruža uslugu IT hostinga za Platformu.

 

 

2. Koji se osobni podaci obrađuju i kako?

 

Ispitanici su podnositelji pritužbi, korespondenti i podnositelji upita te pojedinci koji se odluče registrirati na Platformu kao „opći korisnici“.

 

Kako bi se registrirali kao „opći korisnici“, korisnici se moraju koristiti računom za EU Login te će se stoga „ime“, „prezime“ i „adresa e-pošte“ kojima su se već koristili za izradu računa za EU Login ponovno iskoristiti za račun na Platformi.

 

Opis kategorija osobnih podataka

 

 1. Podaci koji se odnose na tjelesne karakteristike osoba, kao i na sliku, glas ili otiske prstiju (neobavezno). Neobavezni osobni podaci prikupljaju se za profile članova te podnositelj registracije može odlučiti hoće li pružiti te podatke ili ne. Neobavezni podaci obuhvaćaju slike;
 2. Podaci koji se odnose na privatnu sferu ispitanika (neobvezno): informacije s foruma i ostalih mrežnih komunikacijskih alata: Platforma nudi javne forume (ili slične komunikacijske alate trećih strana) kao dio svojih suradničkih prostora. Pomoću tih mrežnih alata korisnici mogu dobrovoljno razmjenjivati komentare, misli, fotografije, videozapise i ostale resurse;
 3. Podaci koji se odnose na karijeru ispitanika (neobavezno): Platforma može primati osobne identifikacijske podatke kada se podaci pružaju u obliku odgovora na anketu (u tom slučaju se od korisnika traži pružanje privole za dijeljenje takvih podataka). Ako osoba sudjeluje na mrežnom tečaju ili projektu, možemo prikupljati određene sadržaje koje su načinili učenici kao što su predani zadaci, zadaci koje ocjenjuju vršnjaci i povratne informacije učenika o takvim zadacima. Prikupljaju se i podaci o tečaju, kao što su ispitni odgovori učenika, upisi na forumu i ankete;
 4. Podaci koji se odnose na misije i putovanja: sudionici mogu sudjelovati na događajima u svojoj ili nekoj drugoj državi. Mogu dostavljati informacije u svrhu sudjelovanja na takvim inicijativama;
 5. Podaci koji se odnose na imena i adrese, uključujući adrese e-pošte (obavezno).

 

Napomena: Ispitanici mogu dostaviti nezatražene osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, podatke povezane sa zdravljem, genetske podatke, biometrijske podatke obrađene isključivo u svrhu jednostavne identifikacije pojedinca, podatke o spolnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe ili podatke takve prirode, no takvi će se podaci zanemariti i neće se obrađivati.

 

Platforma korisnicima nudi priliku sudjelovanja na mrežnim tečajevima putem EU Academyja. Upis na mrežni tečaj zahtijeva izradu korisničkog računa na Platformi (vidi gore), no ne zahtijevaju se nikakvi dodatni osobni podaci.

 

3. Koja je svrha obrade vaših podataka?

 

Obrada osobnih podataka na Platformi potreba je za:

 

Omogućavanje korisnicima da se koriste s uslugama Platforme kao što su objava komentara i upisa, upotreba različitih značajki Platforme kao što su omiljene stavke ili spremljena pretraživanja, obogaćivanje korisničkih profila, rješavanje upita u vezi s korisničkom potporom, provjera upisa i poruka koje su „prijavili“ ostali korisnici, itd., omogućivanje korisnicima Platforme da komuniciraju i surađuju u duhu međusobnog povjerenja i poštivanja, omogućivanje i olakšavanje istraživačkih aktivnosti i aktivnosti praćenja; razvoj informativnih i komunikacijskih potreba u okviru Platforme i usluga koje ona nudi, slanje novosti i relevantnih informacija u vezi s Platformom registriranim korisnicima i informiranje registriranih korisnika o ostalim povezanim aktivnostima koje bi ih mogle interesirati u okviru inicijativa Europske komisije, omogućivanje upravljanja i provedbe mrežnih tečajeva, omogućivanje i poboljšanje korisničkog iskustva u okviru ovoga i sličnih budućih projekata koje razvija Europska komisija s pomoću kontrole pristupa te praćenja učestalosti korištenja, povijesti pretraživanja, preferencija i postavki, omogućivanje prikupljanja, kategoriziranja i sažimanja doprinosa korisnika u forumima i ostalim alatima za raspravu, pružanje zbirnih statističkih podataka koji uključuju, ali nisu ograničeni na, broj korisnika u određenom razdoblju, predmete i/ili države koje korisnici često odabiru i podatke o uporabi računa.

 

Naposljetku, i ograničeno na sudjelovanje u tečajevima koji se održavaju putem EU Academyja, obrada podataka (koja će provoditi EU Academy) potrebna je za upis korisnika na odabrani tečaj i omogućivanje pristupa korisnika tečaju na EU Academyju uz zadržavanje njegovih vjerodajnica.

 

Imena, adrese e-pošte i odabir tečaja „općih korisnika“ Platforme koji su odlučili prijaviti se na tečajeve za osposobljavanje podijelit će se s EU Academyjem koji će ih obrađivati na temelju svojih pravila o privatnosti (vidi evidenciju obrade podataka ovdje) radi postizanja gore navedene svrhe. Podaci o napretku učenika i ishodu tečajeva za osposobljavanje podijelit će se s Platformom.

 

Osobni podaci ne mogu se rabiti u marketinške svrhe.

 

 

4. Koja je pravna osnova obrade vaših osobnih podataka?

 

Obrada podataka nužna je za izvršavanje zadatka koji se obavljaju u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti koje su dodijeljene ustanovama ili tijelima Unije (koje će se utvrditi pravom Unije) (članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe EU 2018/1725);

 

 • Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavljanju Erasmus+: Programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (SL L 189, 28.5.). 2021., str. 1–33),
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/173 od 12. veljače 2021. o osnivanju Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu
 • Odluka Komisije C(2021)951 i njezini prilozi kojima se delegiraju ovlasti EACEA-i radi upravljanja programima u višegodišnjem financijskom okviru (VFO-u) za razdoblje 2021. – 2027.

 

Obrada koja nije obuhvaćena gore navedenim pravnim osnovama temelji se na privoli ispitanika (članak 5. stavak 1. točka (d)) Uredbe (EU) 2018/1725).

 

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

 

Podaci koji se odnose na profil općih korisnika registriranih na Platformi čuvaju se najviše tri godine od posljednje prijave korisnika. Nakon tri godine od posljednje prijave korisnički profil automatski će se učiniti anonimnima, tj. osobni će se podaci izbrisati.

 

Dva tjedna prije isteka razdoblja od tri godine bez prijave korisniku se šalje obavijest o tome da će se njegov profil učiniti anonimnim i da to može izbjeći ponovnom prijavom unutar dva tjedna. Ako se korisnik ne prijavi unutar tog roka, njegov će se profil trajno izbrisati. U slučaju da ne dođe do prijave, svi osobni podaci učinit će se anonimnima.

 

Voditelj obrade nije odgovoran za bilo koje osobne podatke koje je korisnik unio pomoću alata trećih osoba (npr. tijekom mrežnog tečaja i prilikom uporabe vanjskog mrežnog alata kao što je Facebook ili Twitter) i koji se stoga neće učiniti anonimnima.

 

U slučaju da korisnik zatraži da se njegov račun učini anonimnim ili do toga dođe automatski, njegovi podaci neće biti vidljivi drugim korisnicima Platforme.

 

Podaci će se čuvati samo u anonimiziranom obliku koji onemogućava identifikaciju pojedinaca. Požele li korisnici s profilom koji je učinjen anonimnim nastaviti upotrebljavati platformu, morat će se ponovno registrirati.

 

Podaci koji su učinjeni anonimnima (neosobni podaci) ostaju na raspolaganju u zbirnom obliku  isključivo u istraživačke svrhe i svrhe praćenja EACEA-i, Europskoj komisiji, nacionalnim ili regionalnim školskim tijelima, tijelima nadležnima za provedbu Platforme i ostalim trećim stranama (vidi točku 6.) uz odobrenje voditelja obrade podataka.

 

Kako biste deaktivirali ili izbrisali račun, javite se Službi za korisnike na privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

 

Pristup punom skupu podataka u gore navedene svrhe strogo je ograničen na:

 

 • nadležno osoblje EACEA-e;
 • nadležno osoblje Europske komisije, osobito nadležno osoblje GU EAC i GU DIGIT, i nadležno osoblje JRC-a za osobne podatke korisnika koji su odlučili dobrovoljno pratiti tečajeve za osposobljavanje putem EU Academyja.
 • ovlašteno osoblje organizacija koje je angažirala EACEA te koje radi u njezino ime na implementaciji Platforme, odnosno Središnja službe za potporu (European Schoolnet) i pružatelj digitalnih usluga (Tremend Software Consulting SRL).

 

Šira javnost: neki podaci koje su dostavili korisnici bit će prikazani u javnom dijelu Platforme, što znači da su takvi podaci slobodno dostupni na internetu. U tom slučaju korisnici mogu izbrisati svoje podatke ako žele. Osobito sljedeći podaci mogu postati javni na temelju odluke korisnika:  

 

a. Korisnički podaci o organizaciji vidljivi su svim korisnicima putem stranice organizacije:

 • ime, adresa, grad, zemlja, slika, poveznice na Facebook, Twitter, LinkedIn i mrežnu stranicu;
 • podnositelji registracije pridruženi organizaciji (ime, prezime, zemlja, slika),
 • tečajevi i upisi u vezi s programom Erasmus+ koje su načinili članovi organizacije.

 

 b. Podaci Platforme o „općim korisnicima”:

 • sljedeći korisnički podaci vidljivi su svim korisnicima samo na javnoj stranici organizacije (ako je korisnik pridružen jednoj ili nekoliko organizacija): ime, prezime, zemlja, minijatura fotografije (ako je dostavljena).
 • Stranica s profilom korisnika dostupna je samo ostalim prijavljenim korisnicima, uključujući sljedeće podatke: ime, prezime, zemlja, fotografija, organizacija(e), vrsta korisnika, komentari podnositelja registracije, članci koje član dodaje na popis omiljenih članaka te je li podnositelj registracije potvrđeni član eTwinninga.
 • Bilo koja objava, komentar registriranog korisnika na dobrovoljnoj osnovi javna je, tj. vidljiva je korisnicima mrežne stranice kada pretražuju komentiranu ili recenziranu stavku koja se također može pretražiti tražilicama.
 • Aktivnost korisnika na internetskim tečajevima vidljiva je samo registriranim korisnicima koji su se prijavili za određeni mrežni tečaj.

 

Prijenos određenih podataka trećim osobama (npr. istraživačkim centrima i sveučilištima) može se dopustiti uz posebno odobrenje voditelja obrade podataka te se u takvim slučajevima podaci prenose u anonimiziranom obliku.

 

Neki osobni podaci unutar ograničenog dijela eTwinninga, eTwinningovih grupa i Twinspacea bit će dostupni samo članovima tih dijelova.

 

Osim toga, podaci se mogu otkriti javnim tijelima te ih ona mogu obrađivati u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade, uključujući između ostalog:

 • Sud Europske unije ili nacionalni sud ili tijelo, kao i odvjetnike i zastupnike strana u slučaju pravnog postupka;
 • Nadležno tijelo za imenovanje u slučaju zahtjeva ili pritužbe podnesene u skladu s člankom 90. Pravilnika o osoblju;
 • OLAF u slučaju istrage provedene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/1999;
 • Služba za unutarnju reviziju Komisije u okviru zadaća povjerenih u skladu s člankom 118. Financijske uredbe i člankom 49. Uredbe (EZ) br. 1653/2004;
 • IDOC u skladu s Odlukom Komisije od 12. lipnja 2019. o utvrđivanju općih provedbenih odredbi o provođenju upravnih istraga i stegovnih postupaka – C(2019)4231 i Odlukom Komisije (EU) 2019/165 od 1. veljače 2019. o utvrđivanju internih pravila o pružanju informacija ispitanicima i ograničenju nekih njihovih prava od strane Komisije u kontekstu administrativnih istraga, preddisciplinskih i disciplinskih postupaka te postupaka suspenzije;
 • Revizorski sud u okviru njemu povjerenih zadaća u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 58/2003;
 • Europski ombudsman u okviru njemu povjerenih zadaća u skladu s člankom 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ;
 • Ured europskog javnog tužitelja u skladu s područjem primjene članka 4. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”).

 

 

7. Kako štitimo vaše osobne podatke?

 

Poslužitelji Platforme smješteni su na Amazon Web Serviceu u europskim podatkovnim centrima. GU DIGIT upravlja infrastrukturom oblaka u okruženju s veoma visokom razinom zaštite. Samo ovlašteno osoblje ima pristup medijima za pohranu u podatkovnim centrima, a na lokacijama se primjenjuju stroge mjere osiguranja fizičke sigurnosti.

 

GU DIGIT osigurava sigurnost IT usluga hostinga u skladu s Politikom i okvirom informacijske sigurnosti Komisije i DIGIT-ovim komplementarnim Okvirom politike informacijske sigurnosti. Vidi i Odluku Komisije C(2006)3602 od 16. kolovoza 2006. o sigurnosti informacijskih sustava kojima se koristi Europska komisija i Provedbena pravila od 16. kolovoza 2006. o sigurnosti informacijskih sustava kojima se koristi Europska komisija.

 

Osobni podaci prenose se samo koristeći se HTTPS šifriranjem. Ne prenose se medijima za pohranu. Pored toga, sve se sigurnosne kopije baza podataka čiste, a korisnički podaci čine anonimnima.

 

UG DIGIT pruža tehničkom timu CSS-a kopije baza podataka koje su učinjene anonimnima. Usluga sigurnosnog kopiranja nalazi se iza sustava zaštićenog lozinkom. Baza podataka koja je učinjena anonimnom rabi se za razvoj platforme. Za sve razvojne servere rabi se pristup sa snažnom lozinkom, a gdje je to potrebno i povezivanje šifrirano putem VPN-a te u mnogim slučajevima biometrijski pristup. Mrežne platforme koje se rabe kao dio projekta upotrebljavaju pristup zaštićen lozinkom, odnosno sustave dozvole radi sprječavanja pristupa osobnim podacima svima osim ovlaštenim osobama. Kopije baza podataka koje sadrže osobne podatke ne čuvaju se na prenosivim uređajima za pohranjivanje.

 

Samo ograničeni broj imenovanih pojedinaca (najviše 3) iz razvojnog tima u Tremendu ima pristup najvišoj razini dozvole za informatičke sustave, a u slučaju da se osobni podaci pohranjuju u dokumentu ili bazi podataka, to se čini samo temeljem pristupa prema potrebi. Osiguranjem pristupa informacijskim sustavima najmanjem mogućem broju korisnika voditelj obrade osigurava najnižu razinu rizika.

 

Podaci se prilikom slanja šifriraju pomoću SSL-a/TLS-a, dok se upravljanje pristupom i prijenos podataka na platformama obavlja na siguran način.

 

Ugovorna klauzula o zaštiti podataka uključena je u ugovor sklopljen s voditeljima obrade (pružateljima usluge) EUN Partnership AISBL i Tremendom kako bi se osiguralo da se osobni podaci obrađuju u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 

8. Koja su vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke te kako ih možete ostvariti?

 

Imate pravo:

 • zatražiti pristup osobnim podacima koje čuvamo o vama;
 • zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ili ih ispraviti sami na svojem profilu;
 • zatražiti, pod određenim uvjetima, brisanje svojih osobnih podataka;
 • zatražiti, pod određenim uvjetima, ograničenje obrade svojih osobnih podataka;
 • uložiti prigovor u svakom trenutku na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije;
 • zatražiti prijenos svojih podataka drugoj organizaciji u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivu obliku (prenosivost podataka);

 

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka prema odredbama članka 23. Uredbe (EU) 2018/1725.

 

Isto tako, imate pravo da se na vas ne odnose automatizirane odluke (koje donose isključivo strojevi) i koje na vas utječu, kako je određeno zakonom.

 

Nadalje, budući da se obrada vaših osobnih podataka temelji se na vašoj privoli [članak 5. stavak 1. točka (d) ili članak 10. stavak 2. točka (a) Uredbe o zaštiti podataka], napominjemo da u bilo kojem trenutku možete povući privolu slanjem poruke e-pošte na privacy@esep-support.eu, što će proizvoditi učinak od trenutka povlačenja. Obrada podataka učinjena na temelju privole prije njezina povlačenja ostat će zakonita.

 

Člankom 25. Uredbe (EU) 2018/1725 predviđa se da se u pitanjima koja se odnose na djelovanje institucija i tijela EU-a mogu ograničiti određena prava pojedinaca u iznimnim slučajevima i uz poštivanje zaštitnih mjera donesenih tom Uredbom. Takva ograničenja predviđena su internim pravilima koje je usvojila EACEA i objavila u Službenom listu Europske unije (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021Q0317(01)&from=EN).

 

Svako takvo ograničenje bit će vremenski ograničeno, proporcionalno te će se njime poštivati srž gore navedenih prava. Ukinut će se čim se prestanu primjenjivati okolnosti koje ga opravdavaju. Primit ćete konkretniju obavijest o zaštiti podataka kad istekne to razdoblje.

 

U pravilu će vas se informirati o glavnim razlozima za ograničenje osim ako bi te informacije poništile učinak ograničenja kao takvog.

 

Imate pravo podnijeti pritužbu EDPS-u glede područja primjene ograničenja.

 

 

9.Imate pravo obraćanja u slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za osobne podatke

 

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za osobne podatke možete se obratiti kontroloru podataka na gore navedenu adresu i namjensku adresu e-pošte (točka 1.).

 

Možete se i obratiti službeniku za zaštitu podataka EACEA-e na sljedeću adresu e-pošte: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

U svakom trenutku možete uložiti prigovor Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: https://edps.europa.eu/.

 


[i] Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ Tekst značajan za EGP, SL L 295, 21.11.2018., str. 39.