Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Anketa o školskim mentorskim programima

Mentoriranje se obično odnosi na proces pri kojem iskusna osoba, odnosno mentor, pomaže mentoriranoj osobi kako bi razvila određene vještine i usvojila znanja koja će unaprijediti njezin stručni i osobni rast. Na razini škole dostupne su prilike mentoriranja za učenike, koje su obično usmjerene na njihov obrazovani uspjeh i socioekonomsku potporu, i učitelje, npr. u kontekstu programa početnog osposobljavanja ili trajnog stručnog usavršavanja.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Važnost mentoriranja u okviru školskog obrazovanja prepoznata je na razini politika i praksi EU-a. Na primjer, u nedavno usvojenoj Preporuci Vijeća o inicijativi „Putevi do školskog uspjeha” iznosi se preporuka da programi mentoriranja, uključujući uzajamno mentorstvo, mogu pridonijeti boljim obrazovnim ishodima i socioekonomskoj potpori, osobito za učenike u socioekonomski nepovoljnom položaju ili one kojima prijeti rizik od postizanja slabijih rezultata.

Nadalje, u priloženom radnom dokumentu službi Komisije ističe se da je trajno, strukturirano mentoriranje s određenim trajanjem i prilikama za rad prema modelu, praksu, procjenu, potporu i povratne informacije školskih stručnjaka važan čimbenik za pružanje potpore studentima nastavničkih smjerova u početnom obrazovanju učitelja, kao i učiteljima i nastavnicima početnicima. Mentoriranje im može pomoći da bolje shvate svoje uloge i primijene inovativne tehnike podučavanja te je snažno povezano s dobrobiti učitelja i nastavnika (uživanje u radu, motivacija, samoefikasnost i zadržavanje učitelja i nastavnika).

Podijelite svoja mišljenja putem ove kratke ankete do 19. veljače 2023. Rezultati će biti objavljeni na plattformi European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning