Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Socio-emocionalno učenje za mentalno zdravlje i dobrobit

Psihološki utjecaj pandemije naglasio je potrebu za brižnijim i suosjećajnijim obrazovnim sustavom koji će podržati društvene i emocionalne potrebe djece i mladih. U ovom članku Carmel Cefai sa Sveučilišta na Malti objašnjava kako se možemo baviti tom temom.
young girls holding hands
Image: Pixabay / MireXa

Nedavne statistike otkrivaju zabrinjavajući trend u mentalnom zdravlju i dobrobiti djece i mladih u Europi i šire.

 

 • Oko 20 % školske djece ima problema s mentalnim zdravljem tijekom školovanja, pri čemu se 50 % problema s mentalnim zdravljem razvija prije 14. godine, a 75 % između 12. i 25. godine (Regionalni ured WHO-a za Europu, 2018.).
 • Istraživanjem provedenim na 10 000 djece u dobi od 11 do 17 godina otkriveno je da 1 od 5 djece smatra da je odrastalo nesretno i zabrinuto za budućnost zbog vršnjačkog nasilja, akademskog pritiska i usamljenosti (UNICEF/ EU, 2021.).
 • Samoubojstvo je vodeći uzrok smrti među adolescentima u zemljama s niskim i srednjim dohotkom i drugi vodeći uzrok smrti u zemljama s visokim dohotkom (Regionalni ured WHO-a za Europu, 2018.).

 

Ove zabrinjavajuće brojke naglašavaju potrebu za brižnijim i suosjećajnijim obrazovnim sustavima koji bi podržavali društvene i emocionalne potrebe djece i mladih. Istraživanja pokazuju da socio-emocionalno učenje (SEU) dovodi do povećanja pozitivnih stavova, prosocijalnog ponašanja te poboljšane dobrobiti i akademskog učenja. Također smanjuje socijalne, emocionalne i bihevioralne poteškoće kao što su anksioznost, depresija, samoubojstvo, zlouporaba sredstava ovisnosti i antisocijalno ponašanje (Durlak et al, 2011.; Goldberg et al, 2019.; OECD, 2021.). Ti pozitivni ishodi uočavaju se od ranog djetinjstva do srednjoškolskog obrazovanja kod djece raznih kulturnih i socioekonomskih pozadina.

 

U izvješću NESET-a o jačanju SEU-a u EU-u (Cefai et al, 2018.) predlaže se sustavni cjeloškolski pristup koji se temelji na dokazima i kojim se kombinira kurikularni pristup s pozitivnom školskom klimom kako bi se poboljšala dobrobit učenika i nastavnika. Taj pristup obuhvaća cijelu školsku zajednicu, uključujući osoblje, učenike i roditelje, kao i lokalnu zajednicu i druge dionike kako bi se olakšao SEU na različitim školskim razinama:

 

 • Kurikulum: SEU kurikulum je utemeljen na vještinama i sadrži iskustveni pristup učenju kojim se razvijaju intra- i interpersonalne kompetencije od ranog djetinjstva do srednjoškolskog obrazovanja.
 • Učionička i školska klima: SEU kurikulum mora se odvijati u pozitivnim učioničkim i cjeloškolskim klimama u kojima se učenici osjećaju sigurno i uključeno, ali i osjećaju da ih se poštuje i da tamo pripadaju.
 • Rana intervencija: SEU je najučinkovitiji kada počinje obrazovanjem u ranom djetinjstvu.
 • Glas učenika: Učenike je potrebno aktivno uključiti u razvoj, provedbu i procjenu kurikuluma.
 • Ciljane intervencije: Univerzalni pristup SEU-u trebao bi biti popraćen ciljanim intervencijama za ranjive učenike kojima je potrebna dodatna podrška.
 • Obrazovanje i dobrobit nastavnika: Nastavnicima je potreba obuka za provođenje SEU-a u praksi kako bi razvili vlastite društvene i emocionalne kompetencije i brinuli se o vlastitom zdravlju i dobrobiti.
 • Suradnja s roditeljima: Uključenost roditelja omogućuje se participativnim pristupom u kojem roditelji dobivaju obuku da bi podržavali svoju djecu u SEU-u.
 • Partnerstvo s lokalnom zajednicom i stručnjacima za mentalno zdravlje: Lokalna zajednica i drugi dionici ključni su resursi unutar sustavnog cjeloškolskog pristupa.
 • Kvalitetna provedba: Učinkoviti SEU pristup potrebno je kvalitetno planirati i provoditi uz odgovarajuću obuku, resurse i podršku, te uz aktivno uključivanje cijele školske zajednice u njegovu provedbu.
 • Prilagodba lokalnom kontekstu: Intervencijama se mora voditi računa o školskom kulturnom kontekstu te interesima i potrebama učenika kroz participativni pristup odozdo prema gore.

 

Zaključak

 

Zabrinjavajući statistički podaci o mentalnom zdravlju i dobrobiti djece i mladih te dosljedni dokazi da SEU pomaže u promicanju dobrobiti i sprječavanju pojave problema s mentalnim zdravljem u kritičnim razdobljima života mladih ljudi naglašavaju potrebu da se ponovno osmisli obrazovanje koje će odražavati realnost i izazove 21. stoljeća nakon pandemije bolesti COVID-19. Promicanje dobrobiti i mentalnog zdravlja unutar sustavnog cjeloškolskog pristupa treba biti jedan od primarnih ciljeva obrazovanja.

 

Carmel Cefai, doktor znanosti (Lond), FBPS, obnaša dužnost profesora psihologije i direktora Centra za otpornost i socio-emocionalno zdravlje Sveučilišta na Malti. Istraživao je i objavio u velikoj mjeri teme povezane sa socijalnim i emocionalnim obrazovanjem i otpornošću. Svoju je karijeru započeo kao nastavnik u školi.

 

References

 

Cefai, C., Bartolo, P., Cavioni, V., & Downes, P. (2018). Strengthening social andemotional education as a key curricular area across the EU: A review of theinternational evidence. NESET Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 

Durlak, J. A.; Weissberg, R. P.; Dymnicki, A. B.; Taylor, R. D. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82 (1), 474-501.

 

Goldberg, J. M., Sklad, M., Elfrink, T. R., Schreurs, K. M. G., Bohlmeijer, E. T. and Clarke, A. M. (2019). Effectiveness of interventions adopting a whole school approach to enhancing social and emotional development: a meta-analysis. European Journal of Psychology of Education, 34(4), 755–782.

 

OECD (2021) Beyond Academic Learning.

 

UNICEF and the European Union (2021) Our Europe, Our Rights, Our Future.

 

WHO Regional Office for Europe (2018). Adolescent mental health in the European Region.

 

WHO Regional Office for Europe (2020). Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada International report.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Social skills
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning