Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Razgovori o obrazovanju: Putevi do školskog uspjeha

Profesor Paul Downes, profesor psihologije obrazovanja i ravnatelj Centra za nepovoljan položaj u obrazovanju pri Institutu za obrazovanje Sveučilišta u Dublinu nedavno je podijelio svoje misli o novom prijedlogu Europske komisije za Preporuku Vijeća o putevima do školskog uspjeha. U dokumentu se opisuju mjere politike za hvatanje u koštac s ranim napuštanjem školovanja i slabim akademskim postignućima kad je riječ o osnovnim vještinama.
Interview visual - Paul Downes

Ja sam profesor Paul Downes, profesor psihologije obrazovanja i ravnatelj Centra za nepovoljan položaj u obrazovanju pri Institutu za obrazovanje Sveučilišta u Dublinu.

 

Koji su najveći izazovi za poboljšanje obrazovnih ishoda?

 

Značajnu zabrinutost izaziva smrtonosan koktel siromaštva i poslijepandemijskog učinka. Već od PISA-e provedene 2018. godine vidimo zabrinjavajuće pogoršanje  rezultata u osnovnim vještinama čitanja, matematike i prirodoslovlja kod jednog od pet učenika diljem Europe.

 

Kako biste definirali školski uspjeh?

 

Uvelike se radi o holističkom pristupu kojim se naglašava uspjeh kao dobrobit te društveni i osobni razvoj naše djece i mladih ljudi. Razvijanje društvenih i osobnih kompetencija, samosvijesti i, naravno, na toj razini javlja se i sprječavanje maltretiranja jer je maltretiranje antiteza zdrave komunikacije.

 

Preporuka Vijeća o inicijativi Putevi do školskog uspjeha

 

Jedan ključan sloj nove inicijative svakako jest poruka državama članicama da integriraju strategije prevencije ranog napuštanja školovanja i maltretiranja. Pritom je dodan raspon slojeva Preporuci Vijeća od 2011. godine. Oni uključuju snažniji fokus na diferencijaciji potreba kako bi se razlučili univerzalni pristupi za strategije od usmjerenih grupnih pristupa, kao i individualne intenzivne potpore. Ključna je razlika u diferencijaciji. Prepoznat je i pristup na razini cijele škole koji nije bio obuhvaćen starim pristupom, odnosno da škole treba smatrati sustavima, sustavima odnosa, strateških intervencija. Naravno, važni su i višedisciplinarni timovi u i oko škola, odnosno međusektorski aspekt, tj. objedinjavanje ključnih sektora.

 

Kako možemo pružiti podršku učenicima?

 

Mislim da bi neke očite strategije na razini prevencije – koje bi trebalo čvrsto ugraditi i koje bi se trebale temeljiti na dokazima – uključivale stvari poput, na primjer, programa nošenja knjiga kući. Oni su usmjereni na obitelji pogođene visokom razinom siromaštva kako bi se osigurali dobri čitalački resursi u njihovim domovima i usadila ljubav prema čitanju koja je ključna ne samo za sposobnost čitanja, već i za sva akademska postignuća. Što se tiče razine intervencije, očiti bi pristupi bili, na primjer, luksemburški model uvođenja jezičnih posrednika. Kod njih se radi o 37 različitih jezika, a posrednici se hvataju u koštac s jezičnim problemima. Što se tiče aspekta kompenzacije, mislim da se iz kompenzacijskog obrazovanja mogu izvući jasne pouke, čak i za redovni sustav. One uključuju stvari poput javnog priznanja postignuća putem nagrada i ceremonija kako bi se priznala postignuća. Radi se o nečemu što je besplatno i što treba u većoj mjeri uvesti u redovni sustav obrazovanja.

 

Kako možemo podržati edukatore?

 

Mislim da je očita prilika ovdje cijelo područje restorativne prakse, odnosno raspon poprilično jednostavnih pristupa postavljanja pitanja i komunikacije koji je potrebno razlikovati od restorativne pravde, što je veoma različita inicijativa. Restorativna praksa u školama jest jeftin, jednostavan, a ipak veoma nijansiran i fokusiran način poboljšanja komunikacijske kulture u školi pomoću otvorenih pitanja koja doprinose poticanju suosjećanja i alternativnih gledišta, ne samo kod učenika, nego i osoblja.

 

Kojim se mjerama mogu podržati pristupi na razini cijele škole?

 

Za pristup na razini cijele škole treba čuti glasove učenika i roditelja, no osobito i marginaliziranih učenika i onih kojima prijeti rizik isključivanja kako bi čule njihove zabrinutosti u vezi sa školskim sustavom. Naravno, onda se kod dimenzije multidisciplinarnog tima radi o prepoznavanju toga da proširujemo naš koncept škole. Škola nije samo namijenjena učiteljima i učenicima i djeci. Škola je također mjesto na kojemu se niz ostalih ključnih stručnjaka može angažirati u okviru širih holističkih potreba pružajući potporu našoj djeci i mladima.

 

Ključni elementi Puteva do školskog uspjeha

 

 • Prevencija/intervencija/kompenzacija
 • Pristup na razini cijele škole
 • Potrebe učenika
 • Angažman/Postignuća/Dobrobit
 • Prikupljanje podataka i praćenje
 • Sustavni pristupi

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning