Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education Talks: Poboljšanje nastave iz prirodnih znanosti uporabom jeftinih digitalnih alata

U ovom intervjuu Julien Bobroff, fizičar i profesor sa Sveučilišta Paris-Saclay, predstavlja način na koji se jeftini alati poput pametnih telefona mogu upotrebljavati u nastavi iz prirodnih predmeta kako bi bila zabavnija i poticala učenike na sudjelovanje.
Education Talk interview on low-cost digital tools with Julien Bobroff

Ja sam Julien Bobroff, francuski fizičar, što se čuje i iz mojeg naglaska, a radim kao profesor na Sveučilištu Paris-Saclay nedaleko Pariza.

 

Izazov za nastavnike iz prirodnih predmeta: povezivanje znanosti s problemima iz stvarnog svijeta

 

Smatram da problem leži u povezivanju znanosti i stvarnog svijeta, pogotovo u smislu ekološke krize s kojom smo suočeni. Smatram da su danas znanstveni laboratoriji na neki način odvojeni od stvarnosti, a pogotovo od prirode, a naši učenici, naša djeca sve više traže smisao i načine za suočavanje s ekološkom krizom. Stoga moramo pronaći način za ponovno povezivanje tih dvaju pojmova i pokazati djeci da nam znanost može pomoći da bolje shvatimo svijet oko nas i pronađemo nova rješenja.

 

Pametni telefoni kao jeftini alati

 

Kada govorimo o jeftinim alatima, naglasak je zaista na njihovoj jeftinoj cijeni te upotrebljavamo nešto poput komada drva, papira ili ravnala, u biti sve što se već nalazi u učionici. Jedini skupi alat u ovoj priči je pametni telefon jer je zaista skup, ali većina tinejdžera ionako ga već ima pa zato smatramo da je to „lažni” jeftini alat. S pomoću ovih osnovnih alata možemo provoditi razne pokuse iz fizike. Na primjer, pametni telefon ima razne senzore, pa možete izračunati ubrzanje, izmjeriti magnetsko polje ili svjetlost. Stoga s pomoću pametnog telefona možete provoditi razne pokuse.

 

Pokus

 

Mogu vam sada pokazati jedan pokus za koji vam ne trebaju senzori nego samo kamera. S pomoću kamere pametnog telefona mogu vam pokazati kako možete provesti jeftini pokus iz fizike. Ovo je moj pametni telefon, nadam se da ga dobro vidite. A sada ću ga okrenuti da ga bolje vidite i dodat ću kapljicu vode na kameru. Ovdje je moja kamera i na nju stavljam kapljicu vode. Sada je fokus potpuno mutan i tako sam stvorio jeftini mikroskop. Pogledajte. Sada ću tu staviti cvijet ili nešto slično. Dobio sam mikroskop koji je integriran u moj pametni telefon. To mogu učiniti i s novčanicom i mogu vidjeti sve detalje na njoj. Ako tu stavim ravnalo, dobit ću mjernu ljestvicu koja je integrirana u moj pametni telefon i mogu mjeriti veličine u milimetrima. I tako sam svoj pametni telefon pretvorio u mikroskop koji može snimati fotografije, videozapise, a vani mogu snimati sadržaj iz stvarnog svijeta i upotrebljavati ga za provođenje znanstvenih pokusa i pokusa iz fizike.

 

Jeftini alati omogućavaju vam da bilo kada provodite pokuse iz fizike

 

Sada vidite da jeftini alati zaista podrazumijevaju alate koje već imate i s kojima možete bilo kada provoditi pokuse iz fizike. Pametni telefoni postoje već godinama, a mnogi moji kolege diljem svijeta pokušali su istražiti njihov učinak na učenike. Mislim da je jedan od najjasnijih rezultata tih istraživanja otkriće da pametni telefoni učenicima mogu pomoći da više sudjeluju u nastavi. Učenicima je nastava zabavnija, više sudjeluju u nastavi. Još jedan ključni aspekt koji je proizašao iz ove nastave nije povezan s tim jeftinim alatima ili pametnim telefonima, već s činjenicom da vam ti alati omogućuju da izađete izvan učionice i laboratorija.

Sada možete izaći u školsko dvorište ili na ulicu i izmjeriti veličine koje postoje u stvarnom svijetu, a to je ključni aspekt ove nastave koja zaista mijenja način na koji učenici doživljavaju prirodne znanosti. Sada shvaćaju da je znanost svuda oko njih, a ne samo u laboratoriju ili laboratorijskoj opremi.

 

Uvođenje digitalizacije u nastavu

 

Ako želite upotrebljavati pametni telefon, prvo morate preuzeti besplatne aplikacije kojih ima mnogo diljem svijeta, a osmislila su ih razna sveučilišta. Na primjer, postoje aplikacije „Phyphox” ili „Physique” koje su jako dobre, a omogućuju vam da upotrebljavate senzore koji se već nalaze u vašem pametnom telefonu.

 

Besplatni alati

 

Zajedno sa svojim timom razvio sam razne besplatne alate, a mnoge od njih možete pronaći na ovoj mrežnoj poveznici s jeftinim alatima. Jedan od tih alata je, na primjer, „The Smartphone Physics Challenge”. Alat „The Smartphone Physics Challenge” pomaže vam da izmjerite visinu zgrade, bilo koje zgrade, na primjer škole, s pomoću pametnog telefona. Osmislili smo 61 način za to te vam predlažemo te razne alate i pomažemo vam da ih naučite upotrebljavati zajedno sa svojim učenicima.

 

Budućnost poučavanja i učenja s pomoću jeftinih alata

 

Jeftine alate smatram odličnom prilikom za promjenu načina na koji provodimo nastavu iz fizike i pedagoških metoda za pridavanje većeg značaja takvoj nastavi kako bi bila kreativnija i poticala učenike na sudjelovanje. To je važno za učenike, ali i za nastavnike. Zaista je zabavnije izaći iz učionice i vani mjeriti stvari koje vas okružuju. Evo jednog primjera iz prakse.

 

Nedavno smo otišli s učenicima u šumu na jedan dan i dali smo im zadatak da izmjere što god žele: kukce, vjetar, drveće i slično. To smo učinili kako bi bolje shvatili šumu s pomoću ovog jeftinog pristupa. A to nam je donijelo nove mogućnosti provođenja nastave i omogućilo nam da osnažimo učenike i pokažemo im da mogu djelovati u sklopu svojih okruženja, bolje ih razumjeti i rješavati probleme u stvarnom svijetu. Mislim da je to ključni aspekt u budućoj nastavi iz fizike kako bismo pokazali svojoj djeci, svojim učenicima da im znanost može pomoći da se suoče s trenutnim izazovima.

 

Ako se vodite pravilom koje nalaže da učenici ne smiju upotrebljavati mobitele, savjetovao bih vam da u ovom slučaju učinite iznimku, pokušate to ispregovarati s drugima i reći im da ćete pametne mobitele upotrebljavati za pokuse i na pametan način. Upravo to radimo u Francuskoj, pokušavamo pregovarati sa školama kako bismo tu učinili iznimku. Drugo je rješenje upotreba tableta, poput tableta iPad koji također ima mnogo ugrađenih senzora, ali mislim da se to najbolje postiže tako da objasnite svojim nadređenima da će se u vašoj nastavi pametni telefoni upotrebljavati na pametan način. Stoga trebate ispregovarati dva zahtjeva: prvi je upotreba pametnih telefona, a drugi odobrenje za nastavu na otvorenom.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools

School subjects

Natural Sciences
Physics

Key competences

Maths and science
Science