Skip to main content
European School Education Platform
eTwinning Kit

SAGE: rješenja za učinak staklenika

Globalno zatopljenje uzrokovano klimatskim promjenama fenomen je koji prepoznaju znanstvenici. Nažalost, dovode ga u pitanje neki u medijima i na internetu putem društvenih mreža bez znanstvene osnove. Ključno je provesti mjere kojima se podiže svijest o tom problemu među mladim ljudima.
Kids studying science

Trebaju shvatiti da je globalno zatopljenje poglavito uzrokovano emisijama stakleničkih plinova povezanima s ljudskim aktivnostima. Jedan od glavnim izvora tih emisija je prijevoz, putovanje u školu i na posao te pristup različitim uslugama ili hobijima itd. te prijevoz robe.

 

Stoga će vam ovaj paket pomoći da provedete projekt u dva dijela: 

 • Prvi će se dio sastojati od analize fenomena učinka staklenika i praćenja njegovih posljedica. Ovaj će vam paket pokazati kako surađivati na eksperimentima i izraditi statistiku temperature i količine oborina u različitim državama tijekom duljeg razdoblja.
 • Drugi će se dio sastojati od aktivnosti za pronalazak rješenja za smanjenje emisija stakleničkih plinova, osobito onih koje uzrokuje prijevoz.

 

Pedagoški ciljevi

Razviti znanje i kompetencije naših učenika u područjima znanosti, tehnologije, IT-a i jezika. Odabrali smo veoma zanimljivu i relevantnu temu globalnog zatopljenja. Evaluira se znanstveno znanje iz fizike, kemije i biologije o učinku staklenika i stakleničkim plinovima. Što se tiče posebnih prirodoslovnih kompetencija, moguće je provesti brojne eksperimente i mjerenja. Razvijaju se vještine IT-a te je moguće izraditi aplikacije za mobilne uređaje. Moguće je poboljšati i matematičke vještine pomoću statističkih istraživanja podataka iz meteoroloških stanica.

Introduction of partners
Introduction of partners

Skupine učenika opisuju različite dijelove svoje škole. Partneri trebaju pronaći točnu lokaciju tih dijelova škole na karti. 
Savjet: rabite Learning apps (spajanje parova)

 

Svaki učenik izrađuje igricu u okviru koje partneri trebaju pogoditi kako se zove i kako izgleda.
Savjet: rabite Learning apps (spajanje parova, igra Tko želi postati milijunaš, križaljka, konjske utrke, itd.)

 

Učenici izrađuju logotip projekta i objavljuju ga u mapi za materijale na TwinSpaceu. TwinSpaceov forum rabi se za komentiranje tih logotipa. Organizira se natjecanje za odabir logotipa, pri čemu učenici mogu glasati za svoj omiljeni logotip neke druge škole, ali ne i za logotip svoje škole. Učitelji će onda odabrati projektni logotip među logotipima svake škole s najviše glasova.
Savjet: rabite Framaform za izradu obrasca za glasovanje.
 

Show more
Orientation
Orientation

Prije početka aktivnosti evaluira se znanje učenika o temi pomoću testova određenog vokabulara.

Savjet: rabite Framaform za izradu obrasca za evaluaciju.

 

Znanstvenici koji su se specijalizirali za predmetnu temu (meteorolozi, klimatolozi, itd.) pozvani su da posjete jednu od škola ili održe videokonferenciju ili audiokonferenciju s učenicima iz svih škola. Učenici iz svih škola unaprijed pripremaju pitanja na TwinSpaceovom forumu ili pomoću zajedničkog dokumenta. Pitanja se šalju znanstvenicima prije sastanka kako bi se mogli pripremiti i prilagoditi svoje odgovore. Tijekom sastanka učenici postavljaju pitanja koja su pripremili, a znanstvenici odgovaraju. Snimka sastanka ili videokonferencije dijeli se sa svim partnerima na TwinSpaceu. Učenici mogu pripremiti igre ili testove temeljene na odgovorima znanstvenika.
Savjet: rabite Framapad za izradu zajedničkog dokumenta.
 

Show more
Communication
Communication

Svaka škola priprema eksperimentalni protokol za učinak staklenika i dijeli ga na TwinSpaceu. Partneri mogu provesti eksperimente u svojoj školi i komentirati rezultate. Eksperimenti mogu biti povezani s biologijom, kemijom ili fizikom, na primjer:

 1. Izrada biljnog terarija,
 2. mjerenje brzine povećanja temperature zagrijanog zraka u usporedbi sa zagrijanim ugljikovim dioksidom,
 3. modeliranje arktičkog i antarktičkog leda i praćenje topljenja. 

Savjet: rabite TwinSpaceov forum za raspravu o rezultatima.

 

Učenici pripremaju videoupute koje mogu pomoći partnerima s određenim vještinama, na primjer s elektronikom. Onda svi partneri mogu upotrijebiti Arduino senzore kako bi izmjerili fizičke veličine u stvarnom stakleniku kao što je temperatura, vlažnost, razina ugljikova dioksida, itd.

 

Možete organizirati natjecanje u programiranju kako bi učenicima omogućili da potraže izazov s kojim se suočavaju njihove lokalne zajednice u vezi sa smanjenjem emisija stakleničkih plinova koje proizvodi prijevoz te ih potaknuti da riješe taj izazov.

 

 1. Svaki učenik dodaje ljepljive papiriće (virtualno ili fizički) na što više izazova u ograničenom vremenu. Svi izazovi moraju biti pitanja koja počinju s „Kako bismo…?“ Učenici prema potrebi pružaju kratko objašnjenje izazova. Izazovi ne smiju biti preširoki ni prespecifični.
 2. Skupljaju se svi ljepljivi papirići. Učenici stavljaju tri naljepnice na pitanja koja im se sviđaju. Tri naljepnice mogu se staviti na iste papiriće ili podijeliti na više njih. Učenici smiju glasati za svoje izazove.
 3. Zanemarite pitanja bez glasova ili samo s jednim glasom.
 4. Učenici pretražuju Internet kako bi pronašli slične probleme i iz njih crpili nadahnuće. Učenici predstavlja tri primjera koja se mogu povezati s odabranim izazovom.
 5. Učenici moraju pronaći što je više moguće rješenja problema u ograničenom vremenu. Potrebna je kvantiteta, a ne kvaliteta. Jedno rješenje po ljepljivom papiriću. Svi trebaju razumjeti rješenje bez objašnjavanja.
 6. Prikupljaju se sva rješenja. Svaki učenik stavlja šest naljepnica na svoja omiljena rješenja. Ona se mogu staviti na isti papirić ili podijeliti na više njih. Učenici smiju glasati za svoja rješenja.
 7. Rješenja bez glasova ili s jednim glasom se zanemaruju. Za utvrđivanje najboljeg rješenja koristi se dijagram s dvije osi. Vertikalna os označava Učinak, a horizontalna Napor. Svi se papirići s rješenjima stavljaju u sredinu dijagrama. Na pitanje „Više ili manje učinka?“ učenici odgovaraju s „više“ ili „manje“. Kad su svi ljepljivi papirići s rješenjima na dijagramu, najbolji je onaj u gornjem lijevom uglu, odnosno imat će najviše učinka s najmanje napora.
 8. Probajte provesti to rješenje u svojoj lokalnoj zajednici.

Savjet: rabite Miro za internetsku ploču.

Show more
Collaboration
Collaboration

Moguće je organizirati aktivnost pozitivnog začaranog kruga kako bi učenici primijetili evoluciju klimatskih promjena. Svaka škola prikupi meteorološke podatke (temperatura, količina oborina, brzina vjetra) iz najbližih profesionalnih meteoroloških postaja u najduljem razdoblju (npr. 50 godina). Jedna škola šalje te podatke nekoj drugoj, koja je odgovorna za izradu dijagrama na temelju tih podataka. Druga škola šalje te dijagrame trećoj, koja je odgovorna za izradu infografika s analizom dijagrama.
Savjeti: rabite Genial.ly ili Canvu za infografiku.

 

Skupine učenika iz svih škola surađuju na istom dokumentu kako bi izradili anketu o navikama u vezi s fizičkim aktivnostima i prehranom. Učenici iz svih škola (uključujući one učenike koji ne sudjeluju u projektu) sudjeluju u anketi. Rezultati se zajednički mogu analizirati i komentirati na TwinSpaceovom forumu.
Savjet: rabite Framaform za izradu ankete.

 

Učenici surađuju i razmjenjuju ideje i tehničke savjete kako bi izradili aplikacije za pametne telefone namijenjene izračunu emisija stakleničkih plinova tijekom prijevoza te energetsku vrijednost hrane i količinu fizičke aktivnosti za iskorištavanje te energije.
Savjet: rabite MIT App Inventor za izradu aplikacija.
 

Show more
Evaluation & Assessment
Evaluation & Assessment

Znanje studenata se evaluira na kraju projekta s pomoću istog obrasca kao i na početku projekta. Rezultati se prikazuju i uspoređuju kako bi se provjerilo jesu učenici unaprijedili svoje vještine i znanje.

 

Razina zadovoljstva sa sudjelovanjem učenika u svakoj aktivnosti može se evaluirati s kvalitativnijom anketom na kraju projekta ili s pomoću TwinSpaceova alata za ankete nakon svake aktivnosti. Rezultati se prikazuju i analiziraju.
Savjet: rabite Framaform za izradu obrasca.
 

Show more
Follow up
Follow up

Dokumentiranje:

Posebna stranica otvorena je na TwinSpaceu za sve aktivnosti s dva zajednička dijela: ciljevi aktivnosti i jasne upute s rokom. TwinBoardovi se rabe za prikazivanje rada i doprinosa učenika. Ako je potrebno, vanjski alati poput obrazaca i tome slično umeću se u stranice na TwinSpaceu.

 

 

Diseminacija:

Svi glavni koraci projekta objavljeni su u lokalnim medijima (novine i TV). Koordinatori pripremaju različite prezentacije o projektu na različitim nacionalnim i međunarodnim radionicama. Pripremili smo izložbe na lokalnim sajmovima i podijelili rezultate projekta te povećali znanje o tome kako smanjiti emisije stakleničkih plinova u lokalnoj zajednici.

Show more

Additional information

 • Age from:
  12
 • Age to:
  18
 • Difficulty:
  Intermediate
  Advanced
 • Education type:
  School Education

Tags

School subjects

Biology
Chemistry
Cross Curricular
Design & Technology
Environmental Education
Ethics
Foreign Languages
Health Studies
Home Economics
Informatics / ICT
Language & Literature
Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physical Education
Physics
Technology

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Digital
Literacy
Mathematical
Multilingual
Science
Technology and engineering