Skip to main content
European School Education Platform
eTwinning Kit

Mitovi umjetnosti: mitovi u umjetnosti i književnosti

Ovaj projekt bavi se proučavanjem klasične mitologije s umjetničkog gledišta, kombinirajući književnost, slikarstvo, povijest i glazbu. Svrha projekta je podići svijest o klasičnoj kulturi i pobuditi zanimanje za klasični svijet, istovremeno razvijajući svijest o pripadnosti Europi. Učenici će proučavati različite mitove u međunarodnim timovima i kreirati zajedničke radove poput podcasta, e-magazina itd. i tako podijeliti sve što su sve zajedno otkrili i naučili.

Objectives
Objectives
● Upoznavanje drugih europskih učenika i učitelja koji uče latinski i / ili grčki. ● Otkrivanje vrijednosti naših klasičnih korijena kao osnove za promicanje i razvijanje europskog građanstva. ● Uvođenje IKT -a u nastavu. Povećanje svijesti o prisutnosti klasične baštine u europskoj kulturi Komunikacija na klasičnim i modernim jezicima. ● Razvijanje kreativnosti i kritičkog mišljenja.
Show more
Introduction of partners
Introduction of partners
UPOZNAVANJE PARTNERA Za pravu suradnju, ovaj projekt je najbolje provesti u međunarodnim timovima. Prvi korak je da učitelji učenicima u svojim razredima objasne koncept projekta. Svaki učenik bira tri učenika iz drugih škola i upisuje riječi dobrodošlice i pozdrava u njihov profil ili putem privatnih poruka, po mogućnosti koristeći dogovoreni jezik komunikacije. Zatim učenici postavljaju svoju fotografiju/avatar na TwinSpace. Zatim se u kratkom tekstu i sami predstavljaju. Igru učenici započinju izborom fotografije barem jednog učenika iz partnerskih škola. Zatim pokušavaju uskladiti opis s fotografijama. Nakon što okupe odabrane učenike s fotografija, formiraju svoj tim. Broj sudionika u tim mješovitim timovima ovisit će naravno o broju partnerskih škola, ali idealno bi ih trebalo biti između 5 i 6. Svaki tim tada može izabrati odgovarajuće ime za svoj tim. Prvi korak ovdje je da se timovi međusobno upoznaju. Timovi biraju svoje teme proučavanja, npr. Određenog boga/božicu, mit ili sliku koja ih predstavlja. To se može provesti pomoću foruma za raspravu i/ ili video konferencija, što omogućuje svima da zauzmu svoje mjesto i surađuju u svom timu, a također se i međusobno upoznaju. Rad na projektu pomažu i imenovani nastavnici i učenici koordinatori, što olakšava upravljanje, distribuciju i organizaciju različitih zadataka unutar svakog tima.
Show more
Orientation
Orientation
Ideja ovog projekta je integrirati ga u svakodnevne nastavne programe. Projektni radovi, sadržaji i aktivnosti mogu biti usklađeni sa svakodnevnom nastavom, dopuštajući učitelju da tako promiče razvoj ključnih kompetencija i unakrsnih sadržaja koji se nalaze u nastavnom planu i programu. Projekt se usredotočuje na proučavanje grčke i rimske civilizacije i kulture, njihovim povijesnim, društvenim, političkim, vjerskim i umjetničkim aspektima. Proučavanje mitologije osobito je važno, jer je imalo odlučujući utjecaj na stvaranje zapadne književne i umjetničke imaginacije. To se može postići na nekoliko načina: Prvi zadatak svakog tima je izabrati ime na temelju nekog klasičnog mita ili božanstva, a zatim osmisliti logotip koji odražava i prikazuje to ime. Ostale predložene aktivnosti su sljedeće ● Odaberite klasično božanstvo i napišite mu životopis u Europass formatu ● Odaberite, proučite i analizirajte umjetničko djelo s klasičnom tematikom. Na primjer, svoja saznanja učenici mogu zapisati na Padlet ● Napravite Kahoot izazov s pitanjima o vašoj klasičnoj temi ● Učenici u međunarodnim grupama glasaju za događaj u kojem je predstavljeno odabrano božanstvo. Zatim se sami organiziraju i provode istraživanje kako bi dovršili prezentaciju/podcast o odabranom mitu i umjetničkim djelima u kojima se pojavljuje ● Izradite e-časopis o rezultatima svih istraživanja.
Show more
Communication
Communication
KOMUNIKACIJA SURADNJA Dobra komunikacija između međunarodnih timova ključna je za uspjeh projekta. Ovdje korištenje TwinSpace -a sa svojim različitim mogućnostima (forumi, Twinbord, glasovanje) izuzetno olakšava komunikaciju. Primjer aktivnosti su: rekreacija umjetničkog djela na mitološku temu temeljenu na izazovu muzeja Getty. Učenici biraju umjetničko djelo koje predstavlja priču ili lik iz grčko-rimske mitologije. Zatim ponovno stvaraju tu scenu i kostime izvorne predstave na svoj način i na poslijetku ih fotografiraju. Zatim glasaju za najbolju reprezentaciju umjetničkog djela. Suradnju između međunarodnih timova može uključivati i izrada zajedničkog materijala, rad na zajedničkim produkcijama, kao što je podcast jednog dana u životu izabranog božanstva, zajednička prezentacija o njihovom mitu ili konačni izgled i izrada e-časopisa.
Show more
Evaluation & Assessment
Evaluation & Assessment
U svakom projektu potrebno je uzeti u obzir dva aspekta. Jedna je evaluacija stečenih znanja i vještina učenika, a druga je evaluacija samog projekta. Tako saznajemo što je bilo dobro, a što je potrebno poboljšati u budućnosti. Različiti izazovi postavljeni tijekom projekta mogu omogućiti provjeru stečenog znanja i zadržati motivaciju i uključenost učenika. Upotreba digitalnih alata i TwinSpace platforme od neprocjenjive su važnosti za nastavak i završetak projekta, ali izravan ljudski kontakt tijekom video konferencija između učenika i nastavnika ostaje bitan, osobito za održavanje motivacije i podršku korištenju digitalnih alata na relevantan i promišljen način. Jedan od glavnih oblika ocjenjivanja stečenog znanja i vještina zahtijeva od svakog učenika izradu završne prezentacije od materijala prikupljenog tijekom projekta. Evaluacija projekta može se provesti putem internetskog obrasca kojeg šaljemo učenicima i nastavnicima, a prema potrebi i roditeljima. Rezultati ocjenjivanja se zatim prikupljaju i analiziraju tijekom završnog pregleda i analize projekta. Širenje projekta i njegovih rezultata - web stranice svake ustanove - društvene mreže: YouTube, Facebook, blogovi ... (npr stranica za širenje rezultata na Twinspaceu) – izazov za učenike muzeja Getty omogućio je širenje projekta i uključivanje svih učenika i obrazovnih timova iz različitih ustanova - Sudjelovanje u natjecanju učenika koji nisu izravno uključeni u projekt, učinilo je ovaj projekt i sam eTwinning vrlo poznatim i vidljivim u mnogim školama.
Show more
Follow up
Follow up
Dokumentacija projekta ključna je za njegov uspjeh, a ovaj projekt donosi izvrstan primjer kako se projekt može dokumentirati sažetim dokumentomdostupnim svim partnerima. Širenje projekta i njegovih rezultata može se obaviti na web stranicama svake uključene škole, kao i na društvenim mrežama po izboru. Jedan od najboljih načina je odabir stranica o projektu i njihovo postavljanje na TwinSpace gde postaju javno dostupne, poput rezultata učeničkog istraživanja u ovom projektu. Uključenost u aktivnostima kao što je izazov muzeja Getty omogućuje širenje i povjećanje vidljivosti projekta i uključivanje svih učenika i obrazovnih timova iz partnerskih škola.
Show more

Additional information

  • Age from:
    14
  • Age to:
    16
  • Difficulty:
    Intermediate

Tags

School subjects

Music
History of Culture
History
Foreign Languages
Classical Languages (Latin & Greek)
Art

Vocational subjects

Art

Key competences

Personal, social and learning to learn
Multilingual
Literacy
Digital