Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

Vrednovanje učitelja i podizanje njihova statusa – kako zajednice mogu pomoći

Učitelji igraju važnu ulogu u pripremi učenika za izazove budućnosti. Trebat će opremiti učenike sa skupom vještina i znanjem potrebnim za uspjeh u svijetu koji je sve globaliziraniji, digitaliziraniji i složeniji.
OECD report cover

Kako bi to postigli, učitelji i škole trebaju uspostaviti snažnije poveznice s roditeljima i lokalnim zajednicama, gradeći osjećaj društvene odgovornosti i vještine rješavanja problema učenika.

 

Ovim se izvješćem postavlja i daje odgovor na pitanje kako obrazovni sustavi mogu pomoći učiteljima da se uključe u stalno inoviranje i stručno usavršavanje radi unapređenja svoje prakse, kao i pitanje kako obrazovni sustavi mogu pružiti potporu učiteljima u zadovoljavanju tih novih potreba i potaknuti promjenu paradigme o tome što čini podučavanje i učenje.

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  OECD
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  OECD
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Other
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2018

Tags

Professional development
School partnerships and networks