Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

Projekt „STE(A)M IT” – prvi europski integrirani STEM okvir

Projekt „STE(A)M IT”, koji je financiran od strane programa Erasmus+, promiče inovativne i međudisciplinarne pristupe nastavi iz STEM područja (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo i matematika).
The STE(A)M IT framework (report cover)
Image: The STE(A)M IT framework

Uključivanjem umjetnosti u nastavu iz STEM područja (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo i matematika) ističe se važnost kreativnosti u STEM području. U okviru projekta „STE(A)M IT” nude se programi obuke, alati i smjernice za nastavnike u osnovnim i srednjim školama kako bi mogli predavati discipline iz STEM područja na integriran način, povezan sa situacijama iz stvarnog života. To će učenicima pomoći da steknu komunikacijske vještine i vještine kritičkog mišljenja te će ih potaknuti da se zainteresiraju za visoko obrazovanje i ostvarivanje karijera u STEM području.

 

 • Jezici na kojima je sadržaj dostupan: EN

 

Further reading

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+, European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Schoolnet - STE(A)M IT project
 • Target audience:
  Company staff
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2022

Tags

Arts

Key competences

Mathematical
Science
Technology and engineering