Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Inspirirajte se! Kultura: pokretač zdravlja i dobrobiti u EU 

Ova knjižica sadrži primjere dobre prakse iz raznih projekata koje financira EU, točnije programa Kreativna Europa, Erasmus+, Obzor 2020. i Obzor Europa. Oni ilustriraju moć kulture i umjetnosti u poboljšanju zdravlja i dobrobiti kroz interdisciplinarne inicijative.
Publication cover image (European Commission)

Knjižica prikazuje zajedničku svijest Europske komisije i Europskog parlamenta o važnosti kulture u životima svih građana EU-a. Te su ustanove predane pozitivnim promjenama u području mentalnog zdravlja za dobrobit građana EU-a.

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2022

Tags

Cultural diversity
Social skills
Well-being