Skip to main content
European School Education Platform

Prakse

Zbirka inspirativnih praksi iz projekata, škola i učionica diljem Europe

General visual - Practice video

Podrška novopridošlim učenicima izbjeglicama

Škola Nº361 u Varšavi, Poljska, 2022. je primila mnogo učenika izbjeglica iz Ukrajine. Ovaj video prikazuje kako je škola izrazila svoju dobrodošlicu tim učenicima, pomogla im naučiti poljski jezik i surađivati s novim kolegama, i najvažnije, omogućila im da se osjećaju sigurno.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Argumenti za primjenu socio-emocionalnog učenja

Socio-emocionalno učenje obrazovni je pristup usmjeren na razvoj socijalne i emocionalne inteligencije učenika putem integriranog cjelovitog školskog pristupa.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Veća uključenost učenika u nastavu uz upotrebu STEAM pristupa

STEAM je integrirani pristup učenju u sklopu kojega se kombiniraju umjetnost i discipline iz STEM područja (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo i matematika) te koji upotrebljava taj spoj područja kao pristupnu točku za vođenje grupnih istraživanja u kojima sudjeluju učenici, kreativnih procesa i procesa rješavanja problema. Ovaj multidisciplinarni pristup promiče rodno uključivo učenje potičući djevojčice da istražuju znanstvene teme i čineći umjetnost privlačnijom dječacima.
teacher and students in science class

Dobitnici Europske nagrade za inovativno poučavanje 2022.

Europsku nagradu za inovativno poučavanje (EITA) pokrenula je Europska komisija 2021. godine kako bi odala priznanje za postignuća koja su ostvarili nastavnici i škole.
Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning
hands together

Projekti kojima se potiče višejezičnost u učionici

S obzirom na trenutačnu krizu u Ukrajini, sve se više pozornosti posvećuje raznolikosti u razrednom okruženju te podržavanju višejezičnih pedagogija i nastavnih praksi. Kako edukatori mogu upravljati kulturno raznolikijim razredom i osigurati da sva djeca dobiju jednako obrazovanje? U ovom članku istražujemo projekte diljem Europe koji za cilj imaju pružanje potpore uključivanju djece s različitim materinjim jezicima u učionici.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Pozitivan utjecaj projekata akcijskog istraživanja

Akcijsko istraživanje omogućuje učiteljima da stalno procjenjuju i poboljšavaju svoju praksu pomoću istraživanja i promišljanja. Sljedeći projekti pokazuju kako možete imati koristi od akcijskog istraživanja u svojoj učionici.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Učinkovita integracija izbjeglica u europske učionice

Sve veći broj europskih učionica otvara svoja vrata ukrajinskim obiteljima i djeci, što podrazumijeva više kulturne i obrazovne raznolikosti u našim školama. Europski skup alata za škole nudi pomno odabran niz resursa za učitelje, administratore, obitelji i donositelje politika, uključujući učinkovite prakse za uključivo obrazovanje izbjeglica i migranata.
Migrant students
Cultural diversity