Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Veća uključenost učenika u nastavu uz upotrebu STEAM pristupa

STEAM je integrirani pristup učenju u sklopu kojega se kombiniraju umjetnost i discipline iz STEM područja (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo i matematika) te koji upotrebljava taj spoj područja kao pristupnu točku za vođenje grupnih istraživanja u kojima sudjeluju učenici, kreativnih procesa i procesa rješavanja problema. Ovaj multidisciplinarni pristup promiče rodno uključivo učenje potičući djevojčice da istražuju znanstvene teme i čineći umjetnost privlačnijom dječacima.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

U nastavku saznajte više informacija o projektima financiranim od strane Europske unije koji pokazuju kako poučavati discipline iz STEAM područja na interaktivan i zanimljiv način.

 

Uključivanje učenika u aktivnosti povezane s disciplinama iz STEAM područja

 

Projekt „Steam Builders”, koji se trenutno provodi, ima za cilj uključiti učenike u aktivnosti povezane s disciplinama iz STEAM područja s pomoću raznih metoda interdisciplinarnog poučavanja. U ovom projektu, prednost nad učenjem koje se temelji na čistoj teoriji imaju konkretne životne situacije koje služe kao način za uključivanje učenika u određenu temu. Provođenjem ovog projekta razvijeni su pedagoški resursi koji upotrebljavaju povijesno nasljeđe za objašnjavanje i kontekstualizaciju matematičkih koncepata i onih u vezi s prirodnim znanostima. Dosadašnja postignuća ostvarena u sklopu projekta uključuju pedagoški vodič, neformalno obrazovanje u obliku STEAM brošure i nastavne materijale za pomoć nastavnicima u provedbi međupredmetnog pristupa.

 

Projekt „ArtIST” ima za cilj razviti multidisciplinarne programe u kojima se kombiniraju umjetnost i tehnologija, „tvrde” (tehnička znanja potrebna za obavljanje određenog posla) i „meke” (osobna i komunikacijska znanja) vještine te poslovne obuke i programi za osposobljavanje poduzetnika. Preciznije rečeno, u sklopu tog projekta osmišljavaju se i provode moduli na razini diplomskog studija s pomoću kojih se umjetnost integrira u obrazovanje iz područja inovacija, poduzetništva i prirodnih znanosti. Dodavanjem ovog kreativnog elementa omogućava se modernizacija nastave iz STEM predmeta te se poboljšava postupak rješavanja problema i razvoj kritičkog mišljenja i komunikacijskih vještina učenika. Fleksibilna struktura nastavnog modula omogućuje nastavnicima i učenicima da kombiniraju i spajaju STEAM module na temelju svojih potreba i interesa. U sklopu projekta nastali su i razni opsežni nastavni materijali koji olakšavaju provedbu ovog programa.

 

 

 

 

Mrežna platforma „Europeana” omogućuje digitalni pristup materijalima u vezi s europskom kulturnom baštinom koji obrađuju razna područja i teme. Sadržaji i materijali koji uključuju umjetnička djela, knjige, glazbu, videozapise i novine dostupni su na mrežnoj stranici, u potpunosti su besplatni i mogu se upotrebljavati za obogaćivanje i učenje nastavnih sadržaja u vezi sa STEM područjem. Mrežni dnevnik „Teaching with Europeana” također je vrijedan alat u sklopu kojeg nastavnici mogu razmjenjivati nastavne planove i dijeliti svoje savjete i mišljenja. Mrežna platforma „Europeana” ima i dio koji je posvećen scenarijima učenja u vezi s disciplinama iz STEAM područja, a sadrži i detaljne nastavne planove i aktivnosti koje opisuju načine na koje se digitalna kulturna baština može uključiti u nastavu predmeta iz STEM područja, kao što je matematika.

 

 

 

 

Projekt „IN2STEAM” razvio je Centar za europske studije i inicijative, CESIE (na engl. Centre of European Studies and Initiatives) s ciljem poticanja djece osnovnoškolske dobi (prvenstveno djevojčica) da ostvare karijeru u STEM području. Ovaj projekt pruža nastavnicima vještine potrebne za poučavanje koncepata iz STEAM područja na razini osnovne škole. Zajednička tema ovih projekata je razvoj kreativnih sposobnosti učenika, njihovog kritičkog mišljenja i sposobnosti rješavanja problema. To su vještine koje će savršeno nadopuniti njihove tehničke sposobnosti i pripremiti ih za svijet rada u 21. stoljeću. Ovaj projekt daje prioritet rodno uključivim metodama poučavanja s ciljem povećanja interesa mladih djevojaka za predmete iz STEM područja, budući da su žene još uvijek nedovoljno zastupljene u tim područjima. Sadržaji i materijali uključuju mrežne module za obuku i smjernice za nastavnike koje im pomažu da na učinkovit način uvedu STEAM pristupe u nastavu.

 

 

 

Ulaganje u edukatore

 

Projekt „STEAMonEdu” ima za cilj povećati usvajanje i učinak nastave uz upotrebu STEAM pristupa ulaganjem u profesionalni razvoj edukatora. Ovaj projekt pruža podršku nastavnicima kroz kombinirane programe obuke ili kroz njihovo sudjelovanje u zajednici dionika koji mogu međusobno razmjenjivati iskustva i najbolje prakse. Neka od postignuća ostvarenih u sklopu ovog projekta uključuju priručnik za obuku nastavnika, vodič kroz nastavne prakse iz STEAM područja i okvir za kompetencije za edukatore iz STEAM područja.

 

Projekt „STE(A)M IT” predstavlja prvi europski integrirani STEM okvir koji promiče inovativne i međudisciplinarne pristupe nastavi iz STEAM područja. U sklopu projekta nude se programi obuke, alati i smjernice za nastavnike u osnovnim i srednjim školana, uz mrežu savjetnika za profesionalno usmjeravanje na razini EU-a koji im pomažu u promicanju poslova u STEM područjima. Ovaj projekt zalaže se za interdisciplinarni pristup nastavi iz STEM disciplina s ciljem poticanja interesa učenika za visoko obrazovanje i ostvarivanje karijera u tim područjima.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science