Skip to main content
European School Education Platform
News item

Poduzetničke kompetencije: sađenje sjemena kreativnosti i inovacija u umovima europske mladeži

Neće svi postati profesionalni poduzetnici, no ključno je osigurati da škole diljem Europe razviju i njeguju poduzetničke kompetencije. Saznajte zašto!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Poduzetništvo kao cjeloživotna vještina

 

Svi cijenimo kreativnost, kritičko razmišljanje i rješavanje problema, kao i ustrajnost i preuzimanje inicijative – sve su to važni građevni elementi inovativnih načina razmišljanja. Poduzetništvo, kao jedna od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Europske komisije, obuhvaća sve te kvalitete, a i mnoge druge. Sastoji se od raznolikog znanja, vještina i stavova koji su primjenjivi u obrazovanju, kao i u profesionalnim i osobnim životima, kako je objašnjeno u okvira EntreComp.

 

Poduzetništvo u školama

 

Rezultati istraživanja (2022.) pokazuju da su inovacije i poduzetništvo integrirani u školski kurikulum u većini slučajeva putem međupredmetnog pristupa (55 %) te kao zasebni predmeti (36 %). Gotovo 80 % ispitanika navodi da se potrebno više usredotočiti na obje kompetencije. Izvanškolske aktivnosti koje povezuju učenike s lokalnom zajednicom ili poduzećima, inovacijski laboratoriji u okviru kojih se učenici uključuju u istraživačke projekte i međunarodni projekti smatrani su najučinkovitijim praksama za razvoj tih kompetencija.

 

Primjeri projekata dobre prakse kojima se potiče poduzetništvo

 

Projekt EnterSchoolMinds za cilj je imao opremanje učenika s vještina povezanima s poduzetničkim načinom razmišljanja, a bio je usmjeren na učitelje, učenike i roditelje. Projektni ishodi uključuju sheme certificiranja, materijale za osposobljavanje i komplete.

 

U okviru Mreže poduzetničkih škola (NES) izrađena je, između ostalog,  sveobuhvatna brošura resursa i alata za osnovne škole.

 

U okviru projekta KidVenture izrađena je obrazovna računalna dječja igrica kako bi naučili nešto o poduzetništvu.

Dodatni resursi

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn