Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Suirbhé ar chláir mheantóireachta scoile

De ghnáth tagraíonn meantóireacht do dhuine a bhfuil taithí aige/aici, an meantóir, ag cabhrú le duine eile ó thaobh scileanna agus eolas faoi leith a fhorbairt a chuirfidh lena f[h]ás gairmiúil agus pearsanta. Ag leibhéal na scoile, bíonn deiseanna meantóireachta ar fáil do scoláirí, agus dírítear anseo ar a bhfeidhmiú oideachasúil de ghnáth agus ar thacaíocht shóisialta mhothúchánach, agus do mhúinteoirí i gcomhthéacs na oiliúna tosaigh nó clár forbartha gairmiúla leantaí, mar shampla.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Aithnítear tábhacht na meantóireachta san oideachas scoile i mbeartais agus cleachtais ag leibhéal an AE. Mar shampla, léiríonn Moladh ón gComhairle maidir le Conairí i dTreo na Rathúlachta Scoile a foilsíodh le déanaí go bhféadfaidh scéimeanna meantóireachta, lena n-áirítear piarmheantóireacht, cur le torthaí oideachasúla agus tacaíocht shóisialta agus mhothúchánach níos fearr, go háirithe do scoláirí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch nó atá i mbaol tearcghnóthachtála.

Barr air sin, léirítear sa dréachtcháipéis foirne a ghabhann leis gur gné thábhachtach é an mheantóireacht struchtúrtha agus leantach a bhfuil am agus deiseanna don aithris, cleachtadh, measúnú, tacaíocht, agus aiseolas ó ghairmithe scoile mar chuid de, ó thaobh tacú le múinteoirí faoi oiliúint sa oiliúint tosaigh múinteoirí agus múinteoirí nua-earcaithe. Is féidir leis an mheantóireacht cabhrú leo tuiscint níos fearr a fhorbairt maidir lena róil agus teicnící nuálacha múinteoireachta a chur i bhfeidhm agus tá baint láidir aige le sláinte múinteoirí (sásamh sna obair, inspreagadh, féinéifeachtúlacht, agus coinneáil múinteoirí).

Roinn do chuid tuairimí sa suirbhé gearr seo faoin 19 Feabhra 2023. Foilseofar na torthaí ar an European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning