Skip to main content
European School Education Platform
Peer-reviewed article

Rannán nua ar an ardán chun gníomhaíochta taighde a spreagadh i measc páirtithe leasmhara an oideachais scoile

Sheol an European School Education Platform rannán nua ar an ardán a dhíríonn ar an taighde. Ar cheann de na haidhmeanna a bhaineann leis, tá taighde a dhéanann taighdeoirí ar múinteoirí iad, taighdeoir luathghairme, agus múinteoirí faoi oiliúint a spreagadh agus a thaispeáint.
meeting in a library
Image: Pexels / Kampus Production

Sa bhliain 2022, eagraíodh dhá ghlaoch ar pháipéir agus glaoch ar phiarmheasúnóirí seachtracha le tús a chur leis na hullmhúcháin don rannán nua a bhaineann leis an taighde amháin. Bhí próiseas eagarthóireachta agus piarmheasúnaithe dian i gceist do na páipéir ar fad a roghnaíodh. Tá achoimrí feidhmeacha na n-alt a foilsíodh ar fáil in 29 teanga agus tá na páipéir ar fad ar fáil i bhfoirm PDF i mBéarla.

 

Toradh an chéad ghlaoch ar pháipéir


Díríodh an chéad ghlaoch ar thaighdeoirí luathghairme agus ar mhic léinn máistreachta. Bhain na topaicí le téama bliantúil eTwinning ‘Ár dTodhchaí, Álainn, Inbhuanaithe, le Chéile: Scoileanna agus an Bauhaus Eorpach Nua’. Chuir na húdair ar roghnaíodh iad a gcuid saothar i láthair ag Comhdháil Bhliantúil 2022 ‘eTwinning for Future Teachers’. Seo na páipéir a roghnaíodh:

 

Dhírigh an dara glaoch ar obair a thuairiscigh torthaí eimpíreacha bunaithe ar thaighde gníomhaíochta ó ghníomhaíocht ar bith scoilbhunaithe nó rangbhunaithe. Bhí sé dírithe ar mhúinteoirí agus ar mhúinteoirí faoi oiliúint go háirithe. Seo na páipéir a roghnaíodh:

 

Na chéad chéimeanna eile in 2023


Sa bhliain 2023, eagrófar glaoch nua ar pháipéir agus déanfar nuashonrú ar an rannán le níos mó ábhar. Beidh naisc ann do dheiseanna forbartha gairmiúla agus eolas faoi thacar sonraí an ardáin a bheidh ar fáil do thaighdeoirí, etc.

 

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development