Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

STE(A)M IT – An chéad chreat comhtháite STEM Eorpach

Is tionscadal arna mhaoiniú ag Erasmus+ é STE(A)M IT a chuireann chun cinn cuir chuige nuálacha agus thrasdisciplíneacha maidir le STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic) a theagasc.
The STE(A)M IT framework (report cover)
Image: The STE(A)M IT framework

Leagann ionchuimsiú na healaíona in STEM béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcruthaitheacht in oideachas STEM. Cuireann creat STE(A)M IT cláir oiliúna, uirlisí, agus treoirlínte do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile maidir le disciplíní STEM a theagasc ar bhealach comhtháite a dhéanann ceangal le ceisteanna an fhíorshaoil. Cabhróidh sé seo ó thaobh scileanna cumarsáide agus smaointeoireachta criticiúla a chothú sna daltaí agus spreagfaidh sé seo iad i dtreo céimeanna agus gairmeacha i réimsí STEM. 

 

 • Teangacha atá ar fáil: EN

 

Further reading

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+, European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Schoolnet - STE(A)M IT project
 • Target audience:
  Company staff
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2022

Tags

Arts
Science

Key competences

Mathematical
Science
Technology and engineering