Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Infheistiú san oideachas in AE iar-Covid

Tá deiseanna suntasacha ann de bharr phaindéim COVID-19 le hinfheistiú a dhéanamh in earnáil an oideachais. Fiosraítear sa tuarascáil seo an chaoi a bhfuil Ballstáit an AE i ndiaidh a n-infheistíocht san oideachas a athrú mar fhreagairt ar an bpaindéim.
Publication cover image (European Commission)
Publication cover image (European Commission)

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar fhreagraí Bhallstáit an AE ar phaindéim COVID-19, i gcomhthéacs an infheistiú a rinne siad san oideachas, déantar comparáid sa tuairisc freisin idir an ghéarchéim seo agus an ghéarchéim airgeadais agus eacnamaíochta a bhí ann ag deireadh na 2000idí. Déantar patrúin infheistíochta in earnáil an oideachais a scrúdú agus leagtar béim ar phríomhchosúlachtaí agus difríochtaí. Léirítear sa tuairisc go mbeidh ríthábhacht ag baint le hinfheistiú ar ardchaighdeán a dhéanamh san oideachas ar mhaithe le fás eacnamaíoch san AE amach anseo a fheabhsú. 

 

 • Teangacha atá ar fáil: EN

 

Further reading

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Other
  Researcher
 • Year of publication:
  2022

Tags

Funding and resources

Key competences

Digital