Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Oideachas agus éagsúlacht LGBTIQ

Is féidir le go leor dúshlán oideachais a bheith bainteach le timpeallacht foghlama shábháilte a chruthú do dhaoine óga LGBTIQ. Leagtar béim ar dea-chleachtas in oideachas maidir le héagsúlacht gnéis ar fud an AE agus pléitear na príomhscéalta gan bhunús agus míthuiscintí maidir le daoine LGBTIQ.
Publication cover image (European Commission)

Léiríonn an foilseachán obair an Choimisiúin Eorpaigh agus eagraíochtaí idirnáisiúnta eile maidir le dul i ngleic leis an leithcheal i leith daoine LGBTIQ chomh maith le príomhfhianaise taighde agus tionchair. Tá príomhtheachtaireachtaí agus moltaí ann le cur i bhfeidhm ag leibhéal náisiúnta, scoile, curaclaim, agus pobail le hionchuimsiú LGBTIQ a chur chun cinn.

 

 

Réitigh meitheal ET 2020 ar Luachanna Coiteanna agus an tOideachas Ionchuimsitheach a chur chun cinn an Meabhrán Téamach.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being