Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Ag tacú le scoláirí ar dídeanaí iad nuathagtha

Sa bhliain 2022, d’fháiltigh scoil Uimh. 361 i Vársá na Polainne roimh líon ard scoláirí ar dídeanaithe ón Úcráin iad. San fhíseán seo, feicfidh muid an chaoi ar fháiltigh an scoil roimh an scoláirí seo, an chaoi ar cabhraíodh leo an Pholainnis a fhoghlaim, comhoibriú lena bpiaraí nua, agus níos tábhachtaí fós, brath sábhailte.
General visual - Practice video

 

Scoil uimhir 361 i Vársá, ceann de na scoileanna is nua i Vársá. Le sé mhí anuas, chuir an scoil fáilte roimh, is dócha, an líon is airde dídeanaithe ón Úcráin ó áiteanna éagsúla sa tír atá anois i gcogaíocht. Roimh na laethanta saoire, bhí breis is 200 scoláirí againn a raibh orthu éalú ó cheantair faoi chogaíocht. An aidhm a bhí againn le linn na chéad chúpla mí ná iad a chur in áit shábháilte, áit shábháilte a chur ar fáil dóibh, ní chun foghlaim i ndáiríre, ach chun fanacht beo, go bunúsach. I ndiaidh na saoire, tháinig athrú an-mhór ar an gcás, mar tharla sé gur bheartaigh 80% de na scoláirí fanacht anseo sa Pholainn ar feadh míonna nó ar feadh blianta b’fhéidir. Tá jab iomlán difriúil againn anois. Níl i gceist an tsábháilteacht amháin anois ach comhtháthú na scoláirí i gcóras oideachais na Polainne.

 

Tháinig muid aníos le smaointe éagsúla chun próiseas ceart foghlama a chur ar fáil dóibh. Smaoineamh amháin a bhí againn ná ranganna ullmhúcháin a chur ar siúl, ranganna ina múintear, go bunúsach, eolas ceart ar an bPolainnis dóibh, ar tús é maidir le bheith inár gcóras oideachais. Cé ag an tús go mbaineann an-luach le ról an chúntóra chultúrtha, agus tú ag obair sa rang seo, bíonn ort an pointe ceart a aimsiú le, ‘is leor sin anois’ a rá agus an cúntóir cultúrtha a bhogadh rud beag ó obair chomh díreach sin sa seomra ranga agus tascanna eile a thabhairt dóibh ionas go dtosaíonn na páistí go nádúrtha ag baint úsáid as an bPolainnis. Ní theastaíonn uainn anseo iad a scaradh óna gcultúr, traidisiúin, agus stair. Ní hé sin ar chor ar bith ár rún. Páistí a gcuirtear i ngnáthranganna iad, mar go bhfuil páistí den chineál seo againn, is cinnte go mbíonn siad sin i bhfad níos fearr ag foghlaim na Polainnise, mar go raibh formhór acu sa rang ullmhúcháin sin anuraidh. Ag deireadh na bliana, mhol foireann múinteoirí go gcuirfí i gnáthranganna na páistí seo, mar gheall go raibh a gcumas sa Pholainnis sách maith cheana féin agus, inár dtuairimse, d’éirigh go han-mhaith leo dul i dtaithí ar na ranganna seo, tá ag éirí go maith leo iontu.

 

Smaoineamh eile ná daoine aonair a chur i ranganna Polannacha. Ach leis na huimhreacha seo, agus dosaen scoláirí atá i gceist againn, ní féidir é a dhéanamh. Seo an fáth ar thugamar isteach smaoineamh iomlán nua, is é sin, ranganna ilchultúrtha. Seo na ranganna arb as an Úcráin do 30-50% de na scoláirí, agus bhí an smaoineamh seo, mar a tharlaíonn sé, go hiomlán réabhlóideach. Tharla sé, mar thoradh ar na scoláirí seo a bheith sna ranganna seo, gur féidir leo cumarsáid a dhéanamhsa Pholainnis, sa Bhéarla agus san Úcráinis, agus gur féidir leo ní hamháin comhtháthú i gcóras oideachais na Polainne, ach rud éigin a thabhairt isteach i gcóras seo na Polainne. Mar sin, ní hamháin go bhfuil siad á gcomhtháthú againn sa chóras, tá muidne ag comhtháthú, ag comhtháthú go hiomlán leosan. Tá córas nua oideachais á chruthú againn, i ndáiríre, córas Polannach-Úcránach oideachais.

 

Chomh maith leis na gnáthghníomhaíochtaí oideachais a nglacann na páistí seo páirt iontu, tá sé fíorthábhachtach, dar linn, go dtugtar tacaíocht dóibh siúd a bhfuil sí de dhíth orthu i bhfoirm gníomhaíochtaí seach-churaclaim. Uaireanta is éard a bhíonn i gceist leo seo ná ranganna breise Polainnise, mar tá sé de cheart de réir an dlí ag aon scoláire a bhí díláithrithe seo a fháil, i.e. dhá uair an chloig in aghaidh na seachtaine de ranganna breise Polainnise. Baineann gné eile le cabhrú le páistí ón Úcráin caidrimh a bhunú le páistí Polannacha ionas go mbraitheann siad sábháilte anseo. Ionas go mbraitheann siad gur, abraimis, dara baile dóibh í an scoil seo. B’fhéidir go bhfuil an iomarca i gceist leis sin, ach tá súil againn go n-áiríonn siad sábháilte anseo, muiníneach, go bhfuil a fhios acu gur féidir leo brath ar chabhair a fháil ó gach taobh.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning