Skip to main content
European School Education Platform
News item

Aonach agus comórtas Science is Wonderful!

Is tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é Science is Wonderful! a thugann le chéile taighdeoirí agus eolaithe óga atá ag teacht i gcrann.
Science is Wonderful! logo
Image: European Commission

Déanann an Coimisiún Eorpach taighdeoirí iontacha a mhaoiniú le taighde domhain a dhéanamh ar ábhar a bhfuil spéis acu ann trí Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Le ceiliúradh a dhéanamh ar thaighde a mhaoiníonn an AE, tugannScience is Wonderful! deis do scoláirí bunscoile agus meánscoile idirghníomhú le taighdeoirí a bhfuil maoiniú faighte acu ó MSCA.

 

Conas páirt a ghlacadh


I Mí an Mhárta 2023 déanfaidh Science is Wonderful! an chéad eagrán eile dá aonach bliantúil eolaíochta dhá lá sa Bhruiséil a mbeidh 100 taighdeoir ar fud na hEorpa páirteach ann a óstáil. Taispeánann an t-aonach tionscadail taighde MSCA trí thurgnaimh agus cluichí idirghníomhacha agus ligtear do scoláirí idirghníomhú leis na taighdeoirí agus foghlaim faoi na deiseanna gairme san eolaíocht ag an am céanna.

 

Le linn na scoilbhliana, is féidir le múinteoirí freisin rochtain a bheith acu ar thaisclann dhigiteach Science is Wonderful!, a bhfuil rogha gníomhaíochtaí spreagúla foghlama ann a réitigh taighdeoirí MSCA.

Comórtas ‘Expertiment for the Classroom’


Más múinteoir nó más taighdeoir tú a bhfuil smaoineamh agat maidir le conas spéis na scoláirí sa taighde agus eolaíocht a spreagadh, is féidir leat comhoibriú chun ábhar foghlama a chomhchruthú mar chuid den chomórtas ‘Expertiment for the Classroom’  eagraíodh mar chuid den tionscnamh Science is Wonderful! Is féidir libh gníomhaíocht cosúil le turgnamh, quiz, nó cluichí a bhfuil feidhm fíorshaoil ag baint léi a fhorbairt le chéile.

 

Déanfaidh an Coimisiún Eorpach na trí thogra is fearr a chur ar fáil go gairmiúil agus a aistriú go roinnt teangacha AE. Cuirfear in airde ar shuíomh gréasáin Science is Wonderful! iad freisin.

 

Gheobhaidh na múinteoirí buaiteacha turas chun na Bruiséile lena gcuid scoláirí ina bhfuil gach costas íoctha dóibh le freastal ar an gcéad aonach Science is Wonderful! eile i Mí an Mhárta 2023, rud a thabharfaidh deis annamh dóibh idirghníomhú le 100 taighdeoir ar fud na hEorpa. Ach b’fhéidir go mbeadh féirín beag gan choinne ann do dhaoine a chuir leis an tionscnamh ar bhealach eile freisin.

 

Spéis agat páirt a ghlacadh? Téigh chuig an suíomh gréasáin le níos mó eolais a fháil. Beidh an clárú ar oscailt go dtí an 1 Nollaig 2022.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Events
Science

School subjects

Chemistry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Science