Skip to main content
European School Education Platform
News item

An comhoibriú idir scoileanna agus eolaíocht a chur chun cinn

Ós rud é go bhfuil scoláirí ag fás aníos i domhan atá ag forbairt de réir a chéile ó thaobh na heolaíochta de, is gá do scoileanna litearthacht eolaíochta a gcuid scoláirí a fhorbairt. Pléifear san alt seo roinnt tionscnamh a chuireann chun cinn an comhoibriú idir scoileanna agus eolaíocht a fhéadfaidh ceachtanna STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic) a dhéanamh níos spreagúla!
two girls in science class
Adobe Stock / Ann Rodchua

Tacaíonn Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)  an Choimisiúin Eorpaigh leis na taighdeoirí is fearr agus is éirimiúla san Eoraip agus níos faide ná í, rud a ligean dóibh a gcuid taighde ina rogha réimse a dhoimhniú. Mar chuid de thionscnamh MSCA, eagraítear Oíche Taighdeoirí na hEorpa gach bliain ar Aoine dheireanach mhí Mheán Fómhair. Trí obair na dtaighdeoirí a léiriú trí ghníomhaíochtaí suimiúla agus oideachasúla, soiléirítear eolaíocht agus taighde. Bíonn an deis ag páistí, daoine óga, agus teaghlaigh bualadh le saineolaithe agus tuiscint a fháil ar a dtaighde trí léirithe eolaíochta, turgnaimh phraiticiúla, cluichí, comórtais, agus gníomhaíochtaí digiteacha.

 

Seoladh an tionscnamh ‘Taighdeoirí i Scoileanna’ i mbliana agus tá idirghníomhú díreach á chothú idir taighdeoirí, múinteoirí bunscoile agus meánscoile, agus scoláirí sa seomra ranga. Áirítear i measc na ngníomhaíochtaí, cuir i láthair, turgnaimh phraiticiúla, cuairteanna saotharlann, cluichí, plé, agus rólimirtí. Is féidir le scoileanna in Kiel na Gearmáine, mar shampla, ‘Rent-a-Scientist a dhéanamh le ceacht eolaíochta faoi leith a fháil ó eolaí maidir lena réimse saineolais.

 

Faoi dheireadh, beidh an chéad eagrán eile d’aonach Science is Wonderful! ann sa Bhruiséil i Mí an Mhárta 2023, agus beidh 100 taighdeoir ón Eoraip ann. Tabharfaidh sé deis do scoláirí idirghníomhú a dhéanamh le morthaighdeoirí agus mórnuálaithe agus níos mó a fhoghlaim i bhformáidí spreagúla faoina gcuid oibre. Tá réimse gníomhaíochtaí don seomra ranga a rinne eolaithe a chur le chéile ag Science is Wonderful! freisin. Mura n-aimsíonn tú a bhfuil uait, níl aon chúis gan páirt a ghlacadh i gcomórtas Science is Wonderful! a thugann deis annamh do mhúinteoirí dul i gcomhar le taighdeoir MSCA ar mhaithe le hacmhainn foghlama a chruthú le chéile. Tá roinnt duaiseanna le buachan, mar sin, déan cinnte go gcláraíonn tú roimh 1 Nollaig 2022!

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

School partnerships and networks

Key competences

Science