Skip to main content
European School Education Platform

Barrscéalta

Nuacht agus imeachtaí ar pholasaí agus gníomhaíocht scoile san Eoraip

A teacher and pupils using a drone

Is cabhair iad torthaí shuirbhé na múinteoirí maidir leis an Intleacht Shaorga don Choimisiún Eorpach agus treoirlínte eitice á bhforbairt acu

Léiríonn torthaí suirbhé a rinneadh le déanaí go bhfuil níos mó spéise ag múinteoirí gníomhacha (82%) san Intleacht Shaorga (IS) agus sonraí san oideachas ná mar atá ag geallsealbhóirí eile oideachais. É sin ráite, léiríonn na torthaí freisin nach mbíonn ionchur ag nach mór múinteoir ar bith ó thaobh roghnú IS agus uirlisí sonraí de ná ó thaobh na húsáide a bhaintear astu san oideachas.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

Teastaíonn oideachas síochána ón Eoraip – Teastaíonn Eoraip ón oideachas síochána

Is féidir daoine a mhúineadh le dul i ngleic le coinbhleacht ar bhealach tairbheach, le cásanna den fhoréigean a laghdú. Trí gach duine a dhéanamh páirteach, is féidir todhchaí níos síochána a chinntiú. Tá an dream a mholann an t-oideachas síochána i ndiaidh tabhairt faoi thacú le haon phróiseas foghlama cabhrach agus riachtanach atá mar bhunchloch lena aidhmeanna. San alt seo, insíonn an tOllamh Uli Jäger agus an Dr Nicole Rieber de chuid an Berghof Foundation dúinn faoin oideachas síochána san Eoraip.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Béim ar Chonairí i dTreo na Rathúlachta Scoile ag an gcúigiú Cruinniú Mullaigh don Oideachas Eorpach

Chumasaigh an cúigiú Cruinniú Mullaigh don Oideachas Eorpach, a bhí ar siúl ar an 1 Nollaig 2022, ionadaithe óige agus baill na bpobal oideachais agus oiliúna ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) teacht le chéile, anailís a dhéanamh ar an méid a baineadh amach sa stair, agus céimeanna a aithint don todhchaí maidir le dul i ngleic leis na dúshláin oideachais reatha.
Events
Well-being
Working around a table

Caighdeán in oideachas agus cúram luath-óige a mheas: Cuspóirí agus prionsabail

Le cinntiú gur féidir le gach páiste tairbhe iomlán a bhaint as seirbhísí oideachais agus cúraim luath-óige tá sé riachtanach go bhfuil soláthar na seirbhísí seo ar ardchaighdeán. Is gá go ndéantar iad a chinntiú le córais éifeachtach monatóireachta agus meastóireachta.
Early Childhood Education and Care
Policy development
Annual Theme

Grúpa maidir le téama na bliana eTwinning 2022 ‘Ár dtodhchaí, álainn, inbhuanaithe, le chéile: Scoileanna agus an Bauhaus Eorpach Nua

Ó mhí Aibreáin 2022, tá deiseanna forbartha gairmiúla agus acmhainní teagaisc agus foghlama curtha ar fáil do bhaill phobal eTwinning chun foghlaim faoin téama ‘Scoileanna agus an Bauhaus Eorpach Nua’. Ba é an sprioc, bealaí a shamhlú chun spásanna foghlama an todhchaí a dhéanamh níos áille, níos inbhuanaithe agus níos ionchuimsithí.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Alt maidir le deireadh na comhdhála bliantúla

Thug Comhdháil Bhliantúil Scoileanna eTwinning, a bhí ar siúl idir 7–9 Nollaig, deis do rannpháirtithe blaiseadh a fháil de chleachtais ionchuimsitheacha agus nuálacha Scoileanna eTwinning.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Is údar mór bróin don domhan ar fad an cogadh atá go fóill ag tarlú san Úcráin agus déine an tsaoil san Úcráin dá bharr. Tá dlúthpháirtíocht léirithe ag pobal eTwinning i leith scoláirí, tuismitheoirí agus múinteoirí ón Úcráin go bhfuil tionchar á imirt ag an gcogadh san Úcráin orainn ar fad agus go bhfuilimid ar fad ag iarraidh go mbeadh deireadh leis an gcoinbhleacht.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being