Skip to main content
European School Education Platform

Ábhar teagaisc

Déan pleananna ceachta agus ábhair eile a fhorbairt chun do sheomra ranga agus do scoil a shaibhriú.

RODNAE Productions

Acadamh réamhscoile STEAM

Díríonn an tsraith straitéisí seo ar oideachas STEAM, áit ar féidir le daltaí taithí a fháil ar an domhan agus é a fhiosrú ar bhealach eolaíoch. Trí ghníomhaíochtaí idirdhisciplíneacha, spreagtar foghlaimeoirí óga a gcuid róbat féin a thógáil agus ábhair á n-athúsáid go healaíonta acu.
Kids studying science

SAGE: Réitigh d’iarmhairt ceaptha teasa

Is feiniméan a aithníonn saineolaithe é an téamh domhanda, ar toradh an athraithe aeráide é. Ar an drochuair, easaontaíonn daoine áirithe sna meáin agus ar an idirlíon gan aon bhunús eolaíoch trí na meáin shóisialta. Tá sé riachtanach bearta a chur i bhfeidhm chun feasacht ar an bhfadhb seo a ardú i measc daoine óga.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: STEAM a chomhtháthú san oideachas teanga

Cuireann an tionscadal seo sraith acmhainní ar fáil maidir leis an bhFoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) a úsáid chun STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaín, agus Matamaitic) a mhúineadh ag leibhéal na meánscoile. Ina measc seo tá pleananna ceachta agus ábhar agus treoracha teagaisc ina bhfuil réimse leathan straitéisí agus teicnící teagaisc.
Language learning
Default project kit image

E.T.I.E.M-ar fheabhas

Is í an fhoghlaim E.T.I.E.M., téamaí a fhiosrú tríd an Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, na hEalaíona agus Matamatic, bunús an