Skip to main content
European School Education Platform

Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta

Le go mbeidh cabhair agus tacaíocht i ngar do rannpháirtithe Erasmus+ agus le deimhin a dhéanamh de go n-oibríonn an clár go maith i ngach tír, oibríonn an tAontas Eorpach le Gníomhaireachtaí Náisiúnta chun an clár a bhainistiú.
national agencies on the map

Is sna tíortha atá rannpháirteach sa chlár atá na Gníomhaireachtaí Náisiúnta lonnaithe, agus tá an méid seo a leanas i measc na gcúraimí atá acu:

 

  • eolas a sholáthar faoi Erasmus+
  • na tionscadail a dtabharfar maoiniú dóibh a roghnú
  • monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar Erasmus+
  • tacaíocht a thabhairt d’iarrthóirí agus do rannpháirtithe
  • comhoibriú leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta eile agus leis an Aontas Eorpach
  • Erasmus+ a chur chun cinn
  • scéalta ratha agus dea-chleachtais a chomhroinnt