Skip to main content
European School Education Platform

Tietosuojakäytäntö ”tavallisille käyttäjille”

Tietosuojakäytäntö ”tavallisille käyttäjille”

Johdanto: lyhyt kuvaus henkilötietojen käsittelystä

European School Education Platform (jäljempänä ”alusta”) on School Education Gateway- ja eTwinning-alustojen seuraaja. Tämän vuonna 2022 käyttöön otetun monikielisen alustan tarkoituksena on toimia kohtauspaikkana koulujen henkilöstölle (varhaiskasvatuksesta perusasteelle ja toisen asteen koulutukseen, ammatillinen peruskoulutus mukaan lukien), tutkijoille, päättäjille ja muille opetusalan toimijoille.

Henkilötietoja toimitetaan kahdella tasolla: 

 

 1. rekisteröityminen EU Login -tilillä ”tavallisena” käyttäjänä, jotta voi osallistua toimintaan (kuten osallistua verkkokursseille tai julkaista postauksia) ja käyttää kaikkia alustan ominaisuuksia (kuten artikkelien kommentointi, sisällön lisääminen suosikkeihin tai hakujen tallentaminen).   
 2. lisärekisteröityminen eTwinning-käyttäjänä (eTwinnaajana):  

 

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan alustan tavallisiin käyttäjiin.

 

Huom. European School Education Platformin käyttöönoton yhteydessä nykyisten eTwinning- ja/tai School Education Gateway -käyttäjien on luotava EU Login -tili samalla sähköpostiosoitteella, jolla he rekisteröityivät eTwinning- tai School Education Gateway -alustalle, jotta vanhan ja uuden tilin tiedot voidaan synkronoida ja henkilötiedot siirtää uudelle tilille.  

 

 

1. Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

 

Rekisterinpitäjä on Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

Käsittelystä vastaavaksi henkilöksi on nimetty EACEA:n yksikön A6 päällikkö: 

Head of Unit A6 of EACEA 
European Education and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels
eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Lisäksi EACEA tekee yhteistyötä seuraavien käsittelijöiden kanssa:

EUN Partnership AISBL (jäljempänä European Schoolnet) vetää eTwinningin keskustukipalvelua EACEA:n toimeksisaajana.    
Rue de Trèves, 61 (3. krs)
1040 Brussels
Belgium
+32 2/790 75 75
info@eun.org 
www.eun.org

 

 

Lisäksi Tremend Software Consulting SRL tarjoaa EACEA:n toimeksisaajana digitaaliset palvelut, joita tarvitaan school-education.ec.europa.eu-sivuston hallintaan ja ylläpitoon.

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32
RO-030134 Bucuresti (Bucharest)
Romania
+40-21-223-7700
hello@tremend.com
https://tremend.com/

 

EU:n komission tietotekniikan pääosasto (DG DIGIT) tarjoaa isännöintipalvelun alustalle.

 

 

2. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miten?
 

Rekisteröityjä ovat valituksia tehneet, yhteyttä ottaneet ja tiedusteluja esittäneet henkilöt sekä henkilöt, jotka päättävät rekisteröityä European School Education Platformin tavalliseksi käyttäjäksi.

 

Tavalliseksi käyttäjäksi rekisteröitymiseen on käytettävä EU Login -tiliä, ja siksi EU Login -tilillä käytetty etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite käytetään uudelleen alustan tiliä varten.

 

Henkilötietoryhmien kuvaus

 1. Henkilön fyysisiä ominaisuuksia koskevat tiedot sekä kuva, ääni tai sormenjäljet (vapaaehtoinen). Jäsenprofiiliin kerätään vapaaehtoisia henkilötietoja, ja rekisteröitynyt käyttäjä voi päättää, antaako kyseisiä tietoja vai ei. Vapaaehtoisiin tietoihin sisältyvät kuvat.
 2. Rekisteröidyn yksityiselämää koskevat tiedot (vapaaehtoinen): Foorumeilta ja muista verkkoviestinnän välineistä saadut tiedot: alusta tarjoaa julkisia foorumeja (tai vastaavia kolmannen osapuolen viestintävälineitä) osana yhteistyötilojaan. Näillä verkkotyökaluilla käyttäjät voivat halutessaan jakaa kommentteja, ajatuksia, valokuvia, videoita ja muita aineistoja.
 3. Rekisteröidyn työtä koskevat tiedot (vapaaehtoinen): Alusta voi saada haltuunsa tietoja, joista henkilön voi tunnistaa, kun tietoja annetaan vastauksena kyselyyn (tällöin käyttäjältä pyydetään suostumus näiden tietojen jakamiseen). Jos henkilö osallistuu verkkokurssille tai projektiin, voimme kerätä tiettyä osallistujien tuottamaa sisältöä, kuten lähetettyjä tehtäviä, vertaisarvioituja tehtäviä ja vertaispalautetta muilta osallistujilta. Lisäksi kerätään kurssiin liittyviä tietoja, kuten opiskelijoiden vastauksia tietovisoihin, foorumiviesteihin ja kyselyihin.
 4. Virka- ja muita matkoja koskevat tiedot: Osallistujat voivat osallistua tapahtumiin paikan päällä omassa maassaan tai muussa maassa. He voivat lähettää tietoja niihin osallistumista varten.
 5. Nimet ja osoitteet, sähköpostiosoitteet mukaan lukien (pakollinen)

 

Huom. Rekisteröidyt voivat lähettää pyytämättä henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, terveystietoja, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja luonnollisen henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai seksuaalista käyttäytymistä tai seksuaalista suuntautumista tai vastaavaa koskevia tietoja. Tällaiset tiedot kuitenkin sivuutetaan, eikä niitä käsitellä.

 

Alusta tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden osallistua verkkokursseille EU Academyn kautta. Verkkokurssille ilmoittautuminen edellyttää käyttäjätilin luomista European School Education Platformille (ks. edellä), mutta muita henkilötietoja ei tarvita.

 

 

3. Mitä tarkoitusta varten käsittelemme tietojasi?

 

Tietojen käsittely alustalla on tarpeen, jotta voidaan

 

mahdollistaa käyttäjille alustan palvelujen käyttö, kuten kommenttien ja postausten julkaiseminen, alustan eri ominaisuuksien käyttö (esim. suosikit, hakujen tallentaminen) ja käyttäjien profiilien rikastaminen; käsitellä tukipyyntöjä sekä tarkistaa postauksia ja viestejä, joista muut käyttäjät ovat tehneet ilmoituksia jne., mahdollistaa alustan käyttäjien vuorovaikutus ja yhteistyö keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen hengessä, toteuttaa ja edistää seuranta- ja tutkimustoimia, kehittää tiedotusta ja viestintää alustan ja sen palvelujen kautta, lähettää rekisteröityneille käyttäjille alustaan liittyviä tiedotteita ja asiaankuuluvaa tietoa sekä tiedottaa rekisteröityneille käyttäjille muista alaan liittyvistä Euroopan komission toimista, joista he voisivat olla kiinnostuneita, hallinnoida ja toteuttaa verkkokursseja, mahdollistaa käyttökokemus ja parantaa sitä tässä ja vastaavissa tulevissa Euroopan komission hankkeissa käyttöoikeuksien hallinnan sekä käyttötiheyden, hakutoimintojen, määritysten ja asetusten seurannan avulla, mahdollistaa käyttäjien lähettämän sisällön kerääminen, luokittelu ja referointi foorumeilla ja muissa viestintätyökaluissa, tarjota koostettuja tilastotietoja, joita ovat muun muassa käyttäjien määrä tiettynä ajanjaksona, jäsenten suosimat aiheet ja/tai maat sekä tilien käyttö.

 

Lisäksi EU Academyssa järjestettäville kursseille osallistuttaessa henkilötietojen käsittely (joka tapahtuu EU Academyssa) on tarpeen, jotta käyttäjä voidaan ilmoittaa valitulle kurssille ja käyttäjä pääsee osallistumaan kurssille EU Academyssa käyttäjätunnuksillaan.

 

Kursseille osallistuvien European School Education Platformin tavallisten käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet ja kurssivalinnat ilmoitetaan EU Academylle, joka käsittelee niitä EU Academyn tietosuojaperiaatteiden mukaisesti (katso tietosuojaseloste täältä) edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppijoiden edistymistä ja kurssien tuloksia koskevat tiedot ilmoitetaan European School Education Platformille.

 

Henkilötietoja ei koskaan käytetä markkinointitarkoituksiin.

 

 

4. Millä oikeusperusteella käsittelemme henkilötietojasi?

 

Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (säädetään unionin oikeudessa) (asetus (EU) 2018/1725, 5 artiklan 1 kohdan a alakohta):

 

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta (EUVL L 189, 28.5.2021, s. 1–33).
 • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/173, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta.
 • Komission päätös C(2021)951 ja sen liitteet: valtuuttaa EACEA:n hallinnoimaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027 kuuluvia ohjelmia.

 

Käsittely, johon ei sovelleta edellä mainittuja oikeusperusteita, perustuu rekisteröidyn suostumukseen (asetus (EU) 2018/1725, 5 artiklan 1 kohdan d alakohta).

 

 

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

 

European School Education Platformille rekisteröityneen tavallisen käyttäjän profiiliin liittyviä henkilötietoja säilytetään kolmen vuoden ajan käyttäjän viimeisestä sisäänkirjautumisesta. Kun viimeisestä sisäänkirjautumisesta on kulunut kolme vuotta, käyttäjäprofiili muuttuu automaattisesti nimettömäksi, eli henkilötiedot poistetaan.

 

Kaksi viikkoa ennen kuin tämä kolme vuotta ilman kirjautumista tulee täyteen, käyttäjälle lähetetään ilmoitus, jossa hänelle tiedotetaan, että hänen profiilinsa on muuttumassa nimettömäksi ja että hän voi välttää sen kirjautumalla sisään kahden viikon kuluessa. Jos käyttäjä ei kirjaudu sisään kahden viikon kuluessa, hänen profiilinsa poistetaan pysyvästi. Tällöin kaikki henkilötiedot muutetaan nimettömiksi.

 

Mitkään käyttäjän mahdollisesti kolmannen osapuolen työkalujen kautta antamat henkilötiedot (esim. käytettäessä verkkokurssilla ulkoista työkalua, kuten Facebook, Twitter) eivät ole rekisterinpitäjän vastuulla, eikä anonymisointi siten koske niitä.

 

Jos käyttäjä pyytää tilinsä muuttamista nimettömäksi tai tili muutetaan nimettömäksi automaattisesti, mitkään tiedot eivät enää näy muille European School Education Platformin käyttäjille.

 

Tiedot säilytetään vain nimettömässä muodossa, jossa niitä ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön. Jos nimettömäksi muutetun profiilin käyttäjä haluaa jatkaa alustan käyttämistä, hänen on rekisteröidyttävä uudelleen.

 

Anonymisoidut tiedot (muut kuin henkilötiedot) jäävät koostetussa muodossa yksinomaan tutkimus- ja seurantatarkoituksiin EACEA:n, Euroopan komission, kansallisten tai alueellisten kouluviranomaisten, European School Education Platformin toteutuksesta vastaavien viranomaisten ja muiden kolmansien osapuolten (ks. kohta 6) käyttöön rekisterinpitäjän luvalla.

 

Tilin voi ottaa pois käytöstä tai poistaa kokonaan ottamalla yhteyttä tukipalveluun osoitteellaprivacy@esep-support.eu.

 

 

6. Kenellä on pääsy henkilökohtaisiin tietoihisi ja kenelle niitä luovutetaan?

 

Edellä mainittuja tarkoituksia varten pääsy kaikkiin tietoihin on ainoastaan seuraavilla:

 

 • EACEA:n nimetyt työntekijät
 • Euroopan komission nimetyt työntekijät, erityisesti DG EAC:n ja DG DIGITin nimetyt työntekijät, ja EU Academy -alustalla kursseille osallistuvien käyttäjien henkilötietojen osalta JRC:n nimetyt työntekijät
 • valtuutettu henkilöstö organisaatiosta, joka EACEA:n toimeksiannosta toteuttaa European School Education Platformia, ts. keskustukipalvelu (European Schoolnet) ja digitaalisten palvelujen tarjoaja (Tremend Software Consulting SRL)

 

Suuri yleisö: Osa käyttäjien antamista tiedoista on esillä alustan julkisessa osiossa, joten kyseiset tiedot ovat vapaasti saatavilla internetissä. Tällöin käyttäjät voivat halutessaan poistaa tietonsa. Erityisesti seuraavat tiedot voivat käyttäjän päätöksellä olla julkisia:

 

a. Käyttäjän organisaation tiedot näkyvät kaikille käyttäjille organisaation sivulla:

 • nimi, osoite, paikkakunta, maa, kuva, Facebook-, Twitter- ja LinkedIn-osoitteet, verkkosivusto
 • organisaatioon liittyvät rekisteröityneet käyttäjät (etunimi, sukunimi, maa, kuva)
 • kurssit ja organisaation jäsenten Erasmus+ -postaukset.

 

b. Alustan tavallisen käyttäjän tiedot:

 • seuraavat käyttäjätiedot näkyvät kaikille käyttäjille vain organisaation julkisella sivulla (jos käyttäjä on liittynyt yhteen tai useampaan organisaatioon): etunimi, sukunimi, maa, pikkukuva (jos kuva annettu)
 • käyttäjän profiilisivulle pääsevät vain toiset kirjautuneet käyttäjät, ja näkyvillä ovat seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, maa, kuva, organisaatio(t), käyttäjätyyppi, rekisteröityneen antamat kommentit ja suosikiksi merkitsemät artikkelit sekä tieto siitä, onko hän eTwinningin jäsen
 • kaikki rekisteröityneen käyttäjän vapaaehtoisesti tekemät postaukset, kommentit, arviot tai arvostelut ovat julkisia, ts. ne näkyvät sivuston kävijöille näiden tarkastellessa kommentoitua tai arvioitua kohdetta, ja ne näkyvät myös hakukoneiden tuloksissa
 • käyttäjän toiminnan verkkokurssilla näkevät vain rekisteröityneet käyttäjät, jotka ovat ilmoittautuneet samalle kurssille.

 

Tiettyjen tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille (esim. tutkimuskeskuksille ja yliopistoille) voidaan sallia rekisterinpitäjän nimenomaisella luvalla, ja tällöin tiedot siirretään nimettömässä muodossa.

 

Osa henkilötiedoista on saatavilla eTwinningin rajoitetussa osiossa; eTwinning-ryhmissä ja TwinSpace-tiloissa vain kyseisten osioiden jäsenillä.

 

Tietoja voidaan luovuttaa myös muun muassa seuraaville viranomaisille, jotka voivat käsitellä niitä sovellettavia tietosuojasääntöjä noudattaen käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

 

 • Euroopan unionin tuomioistuin tai kansallinen tuomari tai viranomainen sekä mahdollisen oikeudenkäynnin yhteydessä osapuolten asianajajat ja asiamiehet
 • toimivaltainen nimittävä viranomainen, jos kyseessä on henkilöstösääntöjen 90 artiklan nojalla tehty pyyntö tai valitus
 • Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF), jos suoritetaan tutkimusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 mukaisesti
 • komission sisäisen tarkastuksen yksikkö sille uskottujen tehtävien osalta varainhoitoasetuksen 118 artiklan ja komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004 49 artiklan nojalla
 • tutkinta- ja kurinpitotoimisto (IDOC) hallinnollisten tutkimusten ja kurinpitomenettelyn suorittamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä 12.6.2019 annetun komission päätöksen C(2019)4231 final mukaisesti ja hallinnollisten tutkimusten, kurinpitomenettelyä edeltävien menettelyjen, kurinpitomenettelyjen ja virantoimituksesta pidättämistä koskevien menettelyjen yhteydessä noudatettavien, tietojen antamista rekisteröidyille ja komission suorittamaa rekisteröityjen tiettyjen tietosuojaoikeuksien rajoittamista koskevien sisäisten sääntöjen vahvistamisesta 1.2.2019 annetun komission päätöksen (EU) 2019/165 mukaisesti
 • tilintarkastustuomioistuin sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 20 artiklan 5 kohdan nojalla uskottujen tehtävien mukaisesti
 • Euroopan oikeusasiamies hänelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan nojalla uskottujen tehtävien mukaisesti
 • Euroopan syyttäjänvirasto 12.10.2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 4 artiklan soveltamisalan mukaisesti (tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa).

 

 

7. Kuinka suojaamme henkilötietosi?

 

Alustan palvelimia isännöi Amazon Web Services eurooppalaisissa datakeskuksissa. Tietotekniikan pääosasto (DG DIGIT) hallinnoi pilvi-infrastruktuuria erittäin turvallisessa ympäristössä. Vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy datakeskusten tallennusvälineisiin, ja tiloissa noudatetaan tiukkaa fyysistä turvallisuutta.

 

DG DIGIT varmistaa isännöintipalvelun tietoturvan komission tietoturvakäytännön ja -järjestelmän sekä pääosaston oman, täydentävän tietoturvakäytännön mukaisesti. Katso myös komission päätös C(2006)3602 (16.8.2006) Euroopan komission käyttämien tietojärjestelmien turvallisuudesta ja päätöksen täytäntöönpanosäännöt (16.8.2006).

 

Henkilötietoja siirretään vain HTTPS-suojausta käyttämällä. Mitään henkilötietoja ei siirretä tallennusvälineillä. Lisäksi kaikki tietokantojen varmuuskopiot siivotaan ja käyttäjätiedot muutetaan nimettömiksi.

 

DG DIGIT tarjoaa keskustukipalvelun tekniselle tiimille anonymisoituja tietokantavedoksia. Tietokannan varmuuskopiopalvelu toimii salasanalla suojatussa järjestelmässä. Anonymisoitua tietokantaa käytetään alustan kehittämiseen. Kaikilla kehityspalvelimilla on käytössä vahvat salasanat ja tarvittaessa VPN-suojattu yhteys, ja monissa tapauksissa käyttö edellyttää biometristä tunnistautumista. Hankkeessa käytetyillä verkkoalustoilla on salasanalla suojatut käyttöoikeudet ja lupajärjestelmät, jotta vain luvan saaneilla on pääsy henkilötietoihin. Henkilötietoja sisältäviä tietokannan varmuuskopioita ei säilytetä irrotettavilla tallennusvälineillä.

 

Vain rajallisella määrällä nimettyjä henkilöitä (enintään 3) Tremendin Consultingin kehitystiimistä on pääsy korkeimman lupatason tietojärjestelmiin, ja asiakirjaan tai tietokantaan tallennettuihin henkilötietoihin on pääsy vain silloin, kun se on tarpeen. Minimoimalla tietojärjestelmiin pääsevien käyttäjien määrän henkilötietojen käsittelijä varmistaa riskien minimoinnin.

 

Siirrettävät tiedot suojataan SSL/TLS-yhteydellä, ja hallinta ja tiedonsiirrot alustoilla tehdään tietoturvallisesti.

 

Käsittelijöiden (palveluntarjoajien) eli EUN Partnership AISBL:n ja Tremend Software Consultingin kanssa tehty sopimus sisältää tietosuojaa koskevan sopimuslausekkeen sen varmistamiseksi, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 

 

8. Mitkä ovat henkilötietoja koskevat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä?

 

Sinulla on oikeus

 • pyytää pääsyä henkilötietoihin, joita säilytämme sinusta
 • pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai korjata ne itse profiilissasi
 • pyytää tietyin edellytyksin henkilötietojesi poistamista
 • pyytää tietyin edellytyksin henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä omaan tilanteeseesi liittyvillä perusteilla
 • pyytää tietojesi siirtämistä toiseen organisaatioon yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirto järjestelmästä toiseen).

 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä omaan tilanteeseesi liittyvillä perusteilla asetuksen (EU) 2018/1725 23 artiklan mukaisesti.

 

Sinulla on lain mukaan myös oikeus olla joutumatta itseäsi koskevan automaattisen päätöksenteon kohteeksi (päätökset, jotka tehdään täysin koneellisesti).

 

Lisäksi, koska tämä henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi [yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta tai 10 artiklan 2 kohdan a alakohta], huomioithan, että voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen privacy@esep-support.eu, ja peruutus tulee voimaan peruutushetkestä alkaen. Suostumukseesi perustunut käsittely ennen suostumuksen peruuttamista pysyy lainmukaisena.

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan mukaan EU:n toimielinten ja elinten toimintaan liittyvissä asioissa kyseiset tahot voivat rajoittaa tiettyjä yksilöiden oikeuksia poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kyseisessä asetuksessa säädettyjen suojatoimien mukaisesti. Näistä rajoituksista on säädetty EACEA:n hyväksymissä sisäisissä säännöissä, ja ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317(01).

 

Tällaiset rajoitukset ovat ajallisesti rajoitettuja, oikeasuhteisia ja keskeisiltä osin edellä mainittujen oikeuksien mukaisia. Ne kumotaan heti, kun rajoituksen edellytykset eivät enää täyty. Saat asiasta tarkemman tietosuojailmoituksen, kun tämä määräaika on päättynyt.

 

Yleensä sinulle ilmoitetaan pääasialliset syyt rajoittamisen soveltamiseen, paitsi jos tämä tieto poistaisi asetetun rajoituksen vaikutuksen.

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle rajoituksen soveltamisalasta.

 

 

9. Sinulla on oikeus nostaa kanne henkilötietoihin liittyvissä riita-asioissa

 

Jos henkilötietojen suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä ilmenee ongelmia, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainitulla osoitteella tai sähköpostitse (ks. kohta 1).

 

Voit myös ottaa yhteyttä EACEA:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteella eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

Voit koska tahansa tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle: https://edps.europa.eu/.

 


[1]Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).