Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Kysely koulujen mentorointiohjelmista

Mentoroinnilla tarkoitetaan yleensä prosessia, jossa kokenut henkilö eli mentori auttaa toista henkilöä eli mentoroitavaa kehittämään tiettyjä taitoja ja tietoja, jotka edistävät mentoroitavan ammatillista ja henkilökohtaista kasvua. Koulun tasolla oppilaille on tarjolla mentorointimahdollisuuksia, joissa keskitytään yleensä koulumenestykseen ja sosiaalis-emotionaaliseen tukeen, ja opettajille esimerkiksi peruskoulutuksen tai jatkuvan ammatillisen kehittymisen ohjelmien yhteydessä.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Mentoroinnin merkitys kouluopetuksessa tunnustetaan EU:n tason politiikoissa ja käytännöissä. Esimerkiksi äskettäin annetussa Neuvoston suosituksessa tiestä koulumenestykseen esitetään, että mentorointijärjestelmät, vertaismentorointi mukaan luettuna, voivat parantaa oppimistuloksia ja sosioemotionaalista tukea erityisesti sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville oppilaille tai oppilaille, jotka ovat vaarassa alisuoriutua.

Lisäksi liitteenä olevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa todetaan, että jatkuva, jäsennelty mentorointi, johon sisältyy tietty aika ja mahdollisuudet mallintamiseen, harjoitteluun, arviointiin, tukeen ja palautteeseen koulun ammattilaisten toimesta, on tärkeä tekijä opettajaksi opiskelevien ja uusien opettajien tukemisessa. Mentorointi voi auttaa heitä ymmärtämään paremmin rooliaan ja soveltamaan innovatiivisia opetustekniikoita, ja se on vahvasti yhteydessä opettajien hyvinvointiin (työssä viihtyminen, motivaatio, luottamus omiin kykyihin ja opettajien pysyvyys).

Kerro näkemyksesi tässä lyhyessä kyselyssä 19. helmikuuta 2023 mennessä. Tulokset julkaistaan European School Education Platform -verkkosivustolla.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning