Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education Talks: Tie koulumenestykseen

Professori Paul Downes, Dublin City Universityn kasvatustieteiden tiedekunnassa sijaitsevan koulutuksen tasa-arvoa tutkivan keskuksen johtaja, kertoi hiljattain ajatuksiaan Euroopan komission Tie koulumenestykseen -aloitteesta ja sitä koskevasta ehdotuksesta neuvoston suositukseksi. Asiakirjassa esitetään toimia, joilla voitaisiin puuttua koulunkäynnin keskeyttämiseen ja perustaitojen heikkoihin oppimistuloksiin.
Interview visual - Paul Downes

Olen professori Paul Downes,kasvatuspsykologian professori, ja johdan koulutuksen tasa-arvoa tutkivaa keskusta Dublin City Universityn kasvatustieteiden tiedekunnassa.

 

Mitkä ovat suurimmat haasteet oppimistulosten parantamisessa?

 

Suurin huolenaihe on köyhyyden ja koronapandemian yhteisvaikutus. Jo vuoden 2018 PISA-tuloksissa perustaitojen pisteet huononivat niin lukutaidossa, matematiikassa kuin luonnontieteissä yli viidesosalla Euroopan oppilaista.

 

Miten määrittelisit koulumenestyksen?

 

Se on hyvin holistinen asia, jossa painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvointi ja sosiaalinen ja henkilökohtainen kehitys.Kehitetään sosiaalisia ja henkilökohtaisia taitoja, itsetuntemusta, ja tietysti tähän liittyy kiusaamisen ehkäiseminen, koska kiusaaminen on terveen vuorovaikutuksen vastakohta.

 

Neuvoston suositus: Tie koulumenestykseen

 

Yksi uuden aloitteen tärkeä taso on viesti jäsenvaltioille yhdistää koulunkäynnin keskeyttämistä ja kiusaamisen ehkäisyä koskevat strategiat. Vuoden 2011 neuvoston suositukseen on lisätty useita tasoja. Nyt painotetaan enemmän tarpeiden määrittämistä, jotta erotetaan yleiset strategiat kohdennetuista ryhmätoimista ja yksilöllisestä erityistuesta. Keskeinen ero on eriyttämisen näkökulma. Lisäksi tunnustetaan koko koulun kattava lähestymistapa, jota ei ollut vuoden 2011 versiossa. Koulu on nähtävä järjestelmänä,suhteiden ja strategisten toimien kokonaisuutena, ja tietysti koulussa ja sen ympärillä toimivana monitieteisenä tiiminä: se on monialaista toimintaa, jossa keskeiset alat toimivat yhdessä.

 

Kuinka oppijoita voidaan tukea?

 

Ehkäisemisen tasolla selviä keinoja, jotka tulisi nivoa vahvasti toimintaan ja joista on vankkaa tutkimusnäyttöä, olisivat esimerkiksi kotikirjaohjelmat köyhimmille perheille, jotta kotona olisi riittävästi hyvää luettavaa juurruttamaan lukuintoa, joka on keskeistä paitsi lukutaidon myös kaiken opintomenestyksen kannalta. Interventioiden tasolla selvä keino olisi esimerkiksi Luxemburgin malli kielenvälittäjien käytöstä. Tässä esimerkissä on noin 37 eri kieltä, joissa on saatavilla välittäjiä kieliongelmien ratkaisemiseen.

Mitä tulee korvaaviin toimiin, minusta tukiopetuksella on paljon annettavaa myös tavalliseen opetukseen. Yksi esimerkki on saavutusten julkinen huomiointi palkinnoilla ja seremonioilla tunnustukseksi saavutuksista. Tämä ei maksaisi mitään, ja sitä voisi käyttää paljon enemmän tavallisessakin opetuksessa.

 

Kuinka opettajia voidaan tukea?

 

Ilmeinen mahdollisuus tässä on koko restoratiivisen toiminnan alue, eli joukko erilaisia melko yksinkertaisia kysymys- ja viestintätapoja, ja tämä on eri asia kuin restoratiivinen oikeus, joka on hyvin erilaista toimintaa. Restoratiivinen toiminta kouluissa on edullinen, yksinkertainen ja silti hyvin monipuolinen tapa parantaa koulun vuorovaikutuskulttuuria avoimilla kysymyksillä, jotka edistävät empatiaa ja eri näkemysten huomioimista, sekä oppilailla että opettajilla.

 

Mitkä toimet voivat tukea koko koulun kattavia lähestymistapoja?

 

Koko koulun kattavissa lähestymistavoissa on kuunneltava oppilaiden ja vanhempien ääntä, mutta erityisesti syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden, jotta kuullaan heidän huolensa koulujärjestelmästä. Ja monitieteisessä tiimissä on tietysti kyse siitä, että tunnistetaan käsityksen koulusta laajenevan. Koulussa ei ole kyse vain opettajista ja oppilaista. Koulu on myös paikka, jossa monen muun alan tärkeät ammattilaiset voivat osallistua lasten ja nuorten tukemiseen ja kokonaisvaltaisten tarpeiden täyttämiseen.

 

Tie koulumenestykseen -aloitteen keskeiset elementit

 

 • Ennaltaehkäisy/Puuttuminen/Korvaaminen
 • Koko koulun kattava lähestymistapa
 • Oppijoiden tarpeet
 • Osallistuminen/Suoriutuminen/Hyvinvointi
 • Tiedonkeruu ja seuranta
 • Kokonaisvaltaiset lähestymistavat

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning