Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education Talks: Miten monimuoto-oppiminen ja koulukumppanuudet edistävät osallisuutta kouluissa

Tässä Education Talks -ohjelmassa vieraanamme on kolme Euroopan koulutusalueen kouluja käsittelevän työryhmän jäsentä. Kuuntele heidän ajatuksiaan siitä, miten monimuoto-oppiminen ja koulujen ja yhteisöjen kumppanuudet voivat tehdä kouluista osallistavampia.
Education Talks

Monimuoto-oppimisesta on tullut viime vuosina tärkeä osa opetusta. Niinpä opetusministerit hyväksyivät vuonna 2021 neuvoston suosituksen monimuoto-oppimisesta. Monimuoto-oppiminen voi olla eri paikoissa tapahtuvaa oppimista tai yhdistelmä digitaalisia ja ei-digitaalisia välineitä. Tämän vuoksi, ja koska monimuoto-oppiminen on tärkeää, kouluja käsittelevä työryhmämme on selvittänyt, miten me kaikki voimme tukea monimuoto-oppimista, erityisesti opetusohjelmasta päättävinä tahoina.

 

Mitä osallistava monimuoto-oppiminen on käytännössä?

 

Periaatteessa on kolme eri tapaa välittää kokemuksia. Yhteistä kaikille kolmelle on, että yksinään ollessaan oppijan on käsiteltävä kokemuksiaan itse, joten tarvitsemme vuoropuhelua, jolla luodaan merkityksiä. Oppimisesta tekee osallistavaa se, että oppimistilanne on järjestetty siten, että kaikki oppijat voivat osallistua aktiivisesti omalla tasollaan omien kiinnostustensa mukaan ja saavat tukea, jota tarvitsevat voidakseen tehdä niin. Monimuoto-oppiminen tarjoaa monia mahdollisuuksia yhdistää näitä kolmea kokemistapaa, joten oppiminen voi sisältää paljon resursseja.

 

Miten opetusministeriöt voivat edistää monimuoto-oppimista ja siten osallisuutta?

 

Poliittisten päättäjien ja erityisesti ministeriöiden on huolehdittava, että kouluilla ja opettajilla on tarpeeksi aikaa opetussuunnitelmassa toteuttaa monimuoto-oppimista. Opetussuunnitelmien joustavuus on siis erittäin tärkeää, ne eivät saa olla liian yksityiskohtaisia. Opettajien on saatava tukea sekä laitteisiin että koulutusta kaikkien näiden digitaalisten laitteiden ja välineiden käytöstä. Erittäin tärkeää on myös, että heillä on paikka,  jossa he voivat jakaa kokemuksiaan. Koulut ja opettajat tekevät hienoja asioita, ja meidän, poliittisten päättäjien, on mahdollistettava heille pääsy kansallisiin tai eurooppalaisiin foorumeihin, joissa he voivat kertoa kokemuksistaan. Kroatiassa kouluilla on hienoja hankkeita paikallisyhteisöjen kanssa.

 

Esimerkiksi meidän kouluissamme on tehty hyvää yhteistyötä poliisin kanssa. Poliisi on vieraillut kouluissa opettamassa ensiluokkalaisille liikennekulttuuria, ja käynyt heidän kanssaan oikeasti kaduilla, jotta ensiluokkalaiset voivat kokea, millaista liikenne on. Uskomme, että tällä tavoin koulut voivat avautua paikallisyhteisöille, ja että on meidän kaikkien vastuulla tarjota oppilaillemme paras mahdollinen koulutus.

 

Miten koulunjohtajat voivat tukea osallistuvuutta edistävää monimuoto-oppimista?

 

Koulunjohtajat voivat tukea osallistuvuutta edistävää monimuoto-oppimista antamalla kaikille opettajille tarpeeksi liikkumavaraa toimia itsenäisesti, jotta luovuus voi kukoistaa. Opettajat tulee nähdä ammattilaisina, jotka tietävät, mikä on parasta heidän oppilailleen ja miten oppimisprosessista voidaan tehdä heille mielekkäämpää. Tietysti myös lainsäädännön on tuettava sitä. Esimerkiksi Virossa kansallinen opetussuunnitelma perustuu osaamiseen, taitoihin ja oppimistuloksiin.

 

Tällöin opettajat voivat todella tarjota monimuotoista oppimista, sillä heillä on lähes täysi valta päättää itse oppimisprosessin suunnittelusta, kunhan vain oppimistulokset saavutetaan. Tämän liikkumisvaran ansiosta he voivat luoda verkostoja ja kumppanuuksia, vaikkapa työnantajien tai kansalaisjärjestöjen kanssa, ja kutsua heitä vierailemaan. Tai he voivat pitää oppitunnit muualla, esimerkiksi laboratoriossa, museossa, puistossa tai metsässä, missä he vain haluavat, kunhan oppimistulokset saavutetaan.

 

Toinen asia, jonka koulunjohtaja voi tehdä on helpottaa yhteistyötä koulun ja yksityisen sektorin välillä. Virossa on paljon julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koulujen ja yksityisten yritysten välillä, ja ne ovat juurtuneet syvälle yhteiskuntaamme. Kaiken kaikkiaan minusta on tärkeää luoda luottamuksen ilmapiiri ja yhteistyön kulttuuri jotta monimuoto-oppiminen voi onnistua.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership