Skip to main content
European School Education Platform

Uusimmat

Uutisia ja tapahtumia Euroopan koulupolitiikasta ja siihen liittyvistä toimista

A teacher and pupils using a drone

Opettajille suunnatun tekoälyä koskevan kyselytutkimuksen tulokset auttavat Euroopan komissiota eettisten ohjeiden laatimisessa

Äskettäisen kyselyn tulokset osoittavat, että aktiivisilla opettajilla on enemmän kiinnostusta (82 %) tekoälyä ja dataa kohtaan opetuksessa kuin muilla opetusalan sidosryhmillä. Tulokset kuitenkin osoittavat myös sen, että lähes kenelläkään opettajista ei ole sananvaltaa tekoäly- ja datatyökalujen valinnassa tai käytössä opetustarkoituksiin.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

Eurooppa tarvitsee rauhankasvatusta – rauhankasvatus tarvitsee Eurooppaa

Ihmisille voidaan opettaa, miten konflikteja voidaan käsitellä rakentavalla tavalla ja vähentää väkivaltaa. Jos haluamme taata rauhallisemman tulevaisuuden, tarvitaan kaikkien panosta. Rauhankasvatuksen kannattajat ovat sitoutuneet edistämään sen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia oppimisprosesseja. Tässä artikkelissa profes-sori Uli Jäger ja tohtori Nicole Rieber Berghof-säätiöstä kertovat lisää rauhankasva-tuksesta Euroopassa.
children in science class

Tuleviku Tegijad tuo kouluihin paikallisia ammattilaisia ja uusia taitoja

Jokaisella on taito, jota hän voi opettaa muille. Tämä on virolaisen Tuleviku Tegijad -aloitteen perusajatus. Aloitteessa kannustetaan yhteisön jäseniä ja ammattilaisia tekemään yhteistyötä oppilaiden kanssa sekä kouluissa että työpaikoilla.
Learning to learn
School partnerships and networks
Working around a table

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi: tavoitteet ja periaatteet

Jotta kaikki lapset voisivat hyötyä varhaiskasvatuspalveluista täysimääräisesti, varhaiskasvatuksen on oltava laadukasta. Tämä on taattava tehokkaalla seuranta- ja arviointijärjestelmällä (M&E).
Early Childhood Education and Care
Policy development
Annual Theme

Nimikkoryhmä eTwinningin vuoden 2022 teemasta ”Kaunis, kestävä ja osallistava tulevaisuutemme: koulut ja uusi eurooppalainen Bauhaus”

Huhtikuusta 2022 alkaen ryhmä on tarjonnut eTwinning-yhteisön jäsenille mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sekä erilaisia opetus- ja oppimisaineistoja, joiden avulla voi tarkastella uutta eurooppalaista Bauhausia koulukontekstissa. Tavoitteena oli visioida keinoja, joilla oppimistiloista voitaisiin tehdä jatkossa kauniimpia, kestävämpiä ja osallistavampia.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Vuotuisen konferenssin yhteenvetoartikkeli

eTwinning-koulujen inklusiiviset ja innovatiiviset käytännöt esillä eTwinning-koulujen vuosittaisessa konferenssissa 7.–9. joulukuuta.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Ukrainassa käynnissä oleva sota ja sen Ukrainan kansalle luoma karu todellisuus on aiheuttanut surua kaikkialla maailmassa. eTwinning-yhteisö on reagoinut solidaarisuudella osoittaakseen ukrainalaisille oppilaille, vanhemmille ja opettajille, että Ukrainan tilanne vaikuttaa meihin kaikkiin ja että me kaikki haluamme konfliktin loppuvan.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being