Skip to main content
European School Education Platform

Research

Paikallisten tutkimusten tukeminen ja esittely

Children painting with water colours

Kuvataidetta englannintunneilla: pienimuotoinen toimintatutkimus kreikkalaisessa alakoulussa

Artikkelissa esitellään tapaustutkimus, jossa tarkastellaan sitä, miten kuvataiteen avulla voidaan parantaa englannin kielen oppimista kreikkalaisessa alemman perusasteen opetuksessa, millaisilla opetusmenetelmillä voidaan edistää oppilaiden aktiivista osallistumista englannintunneilla ja miten kuvataiteen yhdistäminen opetukseen voi parantaa opetuskäytänteitä.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

Tieto- ja viestintätekniikka koulutuksen digitaalisessa muutoksessa Etelä-Espanjan kouluissa pandemian jälkeen

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida digitaalisen muutoksen käsityksiä Etelä-Espanjan koulujen pandemian jälkeisessä opetuksessa. Tätä varten tutkimuksessa keskitytään kysymyksiin, jotka liittyvät koulujen digitaalisen muutosohjelman (#TDE) toteuttamiseen. Tutkimuksessa keskitytään oppilaisiin, opettajiin, koulujen johtoryhmiin, perheisiin ja muihin sidosryhmiin 12 eri koulussa esiopetuksesta ala- ja yläkouluihin.
Digital tools
Online learning