Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Koulutukseen investointi covid-pandemian jälkeisessä EU:ssa

Covid-19-pandemia on tuonut mukanaan merkittäviä mahdollisuuksia investoida koulutusalalle. Tässä raportissa tarkastellaan, miten EU:n jäsenvaltiot ovat mukauttaneet koulutusinvestointejaan pandemian vuoksi.
Publication cover image (European Commission)
Publication cover image (European Commission)

Sen lisäksi, että tässä raportissa analysoidaan, miten Covid-19-pandemia on vaikuttanut EU:n jäsenvaltioiden koulutusinvestointeihin, siinä myös verrataan tilannetta edelliseen rahoitus- ja talouskriisiin 2000-luvun lopulla. Raportissa tarkastellaan koulutusalan investointimalleja ja tuodaan esiin keskeisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Siinä todetaan, että korkealaatuisten koulutusinvestointien säilyttäminen on avainasemassa, jos EU:ssa halutaan lisätä talouskasvua.

 

 • Saatavissa olevat kielet: EN

 

Further reading

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Other
  Researcher
 • Year of publication:
  2022

Tags

Funding and resources

Key competences

Digital