Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Koulutus ja LGBTIQ-moninaisuus

LGBTIQ-nuorille turvallisten oppimisympäristöjen luomiseen voi liittyä monenlaisia koulutuksellisia haasteita. Siinä tuodaan esiin parhaita käytäntöjä seksuaalisen monimuotoisuuden opetuksessa eri puolilla EU:ta ja käsitellään keskeisiä LGBTIQ-ihmisiä koskevia myyttejä ja väärinkäsityksiä.
Publication cover image (European Commission)

Julkaisussa esitellään Euroopan komission ja muiden kansainvälisten järjestöjen työtä LGBTIQ-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi sekä keskeisiä tutkimustuloksia ja näyttöä toimien vaikuttavuudesta. Se tarjoaa yhteenvedon tärkeimmistä viesteistä ja suosituksista, jotka tulisi panna täytäntöön kansallisella tasolla, kouluissa, opetussuunnitelmissa ja yhteisöissä LGBTIQ-ihmisten osallisuuden edistämiseksi.

 

 

Tämän temaattisen oppaan on laatinut yhteisten arvojen ja osallistavan koulutuksen edistämistä käsittelevä ET 2020 -työryhmä.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being