Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Äskettäin saapuneiden pakolaisopiskelijoiden tukeminen

Puolan Varsovassa sijaitseva koulu Nº361 sai vuonna 2022 suuren määrän pakolaisoppilaita Ukrainasta. Tässä videossa kerrotaan, miten koulu on ottanut nämä oppilaat vastaan ja auttanut heitä oppimaan puolan kieltä, tekemään yhteistyötä uusien ikätovereidensa kanssa ja ennen kaikkea tuntemaan olonsa turvalliseksi.
General visual - Practice video

 

Varsovan koulu numero 361 on yksi Varsovan uusimmista kouluista. Viimeisten kuuden kuukauden aikana koulu on ottanut vastaan luultavasti suurimman määrän Ukrainan pakolaisia eri puolilta sodan runtelemaa maata.

 

Ennen lomia meillä oli yli 200 oppilasta, jotka olivat paenneet sota-alueilta. Näiden ensimmäisten kuukausien aikana ajattelimme vain tarjota oppilaille turvallisen paikan, turvallisen tilan, ei välttämättä opiskeluun, vaan ihan vain paikan, jossa he voivat elää. Loman jälkeen tilanne muuttui dramaattisesti, kävi ilmi, että 80 % oppilaista aikoi jäädä tänne Puolaan kuukausiksi tai jopa vuosiksi.

 

Nyt tehtävämme on täysin eri. Nyt ei puhuta enää turvallisuudesta, vaan myös integroitumisesta Puolan koulutusjärjestelmään. Keksimme erilaisia ideoita tarjota heille mahdollisuus oppia. Yksi ideoista on järjestää valmistava luokka, jossa he voivat hankkia puolan kielen taidon, jonka pohjalta he voivat jatkaa opiskelua koulujärjestelmässämme.

 

Vaikka kulttuuriavustajan rooli onkin alussa korvaamaton, ajan myötä on osattava päättää, milloin kulttuurinen kotouttaminen riittää ja kulttuuriavustaja voi ottaa muita tehtäviä, jolloin lapset voivat alkaa käyttää puolan kieltä luontevasti. Emme missään nimessä halua vieraannuttaa heitä kulttuuristaan, perinteistään ja historiastaan. Tämä ei todellakaan ole tarkoituksemme.

 

Lapset, jotka on sijoitettu tavallisiin luokkiin, meillä on siis myös tällaisia lapsia, oppivat puolan kieltä ehdottomasti paremmin, koska suurin osa heistä on ollut viime vuonna valmistavalla luokalla. Vuoden lopussa opettajaryhmä suositteli, että nämä lapset sijoitettaisiin tavallisiin luokkiin, koska heidän kykynsä käyttää puolan kieltä oli jo riittävän hyvä, ja mielestämme he sopeutuivat tavallisiin luokkiin hyvin ja pärjäävät hyvin. Toinen vaihtoehto olisi ollut laittaa yksittäisiä oppilaita puolalaisiin luokkiin. Mutta koska meillä on useita kymmeniä ukrainalaisia oppilaita, se ei ole mahdollista. Siksi olemme ottaneet käyttöön täysin uudenlaiset monikulttuuriset luokat. Näiden luokkien oppilaista 30–50 prosenttia on ukrainalaisia, mikä on täysin uutta. Osoittautui, että näillä luokilla olevat oppilaat kommunikoivat puolaksi, englanniksi ja ukrainaksi, ja he pystyvät paitsi integroitumaan puolalaiseen koulutusjärjestelmään myös tuomaan puolalaiseen järjestelmään jotain uutta. Emme siis vain kotouta heitä järjestelmään, vaan olemme heidän kanssaan aidosti vuorovaikutuksessa. Olemme luomassa uutta koulua, yhteistä puolalais-ukrainalaista koulua.

 

Mielestämme on hyvin tärkeää, että tavanomaisen koulutoiminnan lisäksi lisätukea tarvitsevat lapset saavat sitä koulun ulkopuolisen toiminnan muodossa, siis opetuksen ulkopuolella.

 

Joskus se tarkoittaa ylimääräisiä puolan kielen tunteja, koska jokaisella maahanmuuttajaoppilaalla on lain mukaan oikeus tällaiseen opetukseen, eli kaksi tuntia viikossa ylimääräistä puolan kielen opetusta. Sen lisäksi haluamme, että ukrainalaiset lapset voivat ystävystyä puolalaisten lasten kanssa ja tuntea siten olonsa turvalliseksi. Koulu on tällöin heille vähän kuin toinen koti.

 

En tiedä, lupaammeko liikaa, mutta toivomme, että lapset tuntevat olevansa täällä turvassa ja että he voivat luottaa siihen, että he saavat tarvittaessa apua.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government staff / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning