Skip to main content
European School Education Platform

Opetusmateriaalit

Tuntisuunnitelmia ja muita aineistoja, joilla voi elävöittää luokan ja koulun toimintaa

RODNAE Productions

STEAM-esikouluakatemia

Projektipakin aiheena on STEAM-oppiminen, jossa oppilaat voivat tutkia maailmaa ja kokea maailman tieteellisellä tavalla. Monialaisissa aktiviteeteissa pieniä oppilaita kannustetaan rakentamaan omat robotit käyttämällä materiaaleja uudelleen luovasti.
Kids studying science

SAGE: ratkaisuja kasvihuoneilmiöön

Ilmastonmuutoksesta johtuva ilmaston lämpeneminen on tutkijoiden havaitsema ilmiö. Valitettavasti ilmiö kyseenalaistetaan joissakin medioissa ja internetin sosiaalisissa verkostoissa ilman tieteellistä perustaa.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: STEAM-aineiden integrointi kieltenopetukseen

Hanke tarjoaa aineistoja vieraskielisen sisällönopetuksen (CLIL) käyttöön STEAM-aineiden (englannin sanoista Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) opetuksessa ylemmän perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksissa. Aineistot koostuvat tuntisuunnitelmista, opetusmateriaaleista ja ohjeista, ja ne kattavat useita erilaisia opetusstrategioita ja -tekniikkoja.
Language learning
Default project kit image

Taiteen ja tieteen lumoa

Tämän projektin perustana on STEAM-oppiminen, jossa aiheita tarkastellaan yhdistelemällä luonnontieteitä, teknologiaa, taidetta ja matematiikkaa.

Default project kit image

Myytit taiteessa ja kirjallisuudessa

Tässä projektissa tarkastellaan klassista mytologiaa taiteen näkökulmasta yhdistämällä kirjallisuutta, maalaustaidetta, historiaa ja musiikkia.